Flashberichten Oktober 2020

 

Grondwet sluit federale volksraadpleging niet uit 

Christophe Maes promoveerde vorige maand aan de KU Leuven tot doctor in de rechten met een proefschrift “Het soevereiniteitsbegrip in de Belgische grondwet van 1831”

Dit geeft de beleidsintentie van de Vivaldicoalitie een actuele dimensie. Lees meer...

 

Rechter veegt coronamaatregelen van tafel

“Een politierechter in Charleroi weigert coronaboetes op te leggen, omdat de maatregelen ‘ongrondwettig’ zijn. ‘In een democratie heiligt het doel de middelen niet.’” meldt Matthias Verbergt in De Standaard de dag nadien (22-10-2020). Lees meer...

 

Experts eisen Belgische coronawet, want ‘maatregelen zijn nu onwettig’

“In tegenstelling tot onze buurlanden ontbeert België een geschikt wettelijk kader voor de coronamaatregelen. Van een parlementair debat of initiatief was in al die tijd nog geen sprake”. Schrijft Matthias Verbergt in De Standaard van 21 oktober 2020. Lees meer...

 

Recordaantal Schotten is voor onafhankelijkheid

Het aantal Schotten dat onafhankelijk wil worden van het Verenigd Koninkrijk was nog nooit zo hoog als nu. Volgens onderzoeksbureau Ipsos zou 58 procent van de Schotten ‘ja’ stemmen bij een nieuw onafhankelijkheidsreferendum.

In 2014 werd er al een onafhankelijkheidsreferendum in Schotland gehouden. Toen wees iets meer dan 55 procent van de Schotten dit af. Sturgeon vindt dat de uitslag van het brexitreferendum in 2016 de situatie heeft veranderd en maakt daarom een nieuwe volksraadpleging onderdeel van haar verkiezingscampagne van 2021.

Bron: BELGA voor Nieuwsblad 15-10-2020

 

Hoe controleer je 838 cabinetards?

“Als het de regering-De Croo menens is met haar politieke vernieuwingsoperatie, maakt ze werk van een deontologische code voor kabinetsmedewerkers”, schrijft Thibault Viaene. Lees meer...

 

Politici zijn bang van hun domme volk

“De politici en het politiek systeem vergroten het wantrouwen tussen burger en politiek. Wederzijds. Politici zijn bang van de burger en van rechtstreekse inspraak. De burger voelt zich niet gehoord en erkend. ‘Democratische vernieuwing’ gaat niet verder dan wat progressieve leukigheidjes. Schrijft Pieter Bauwens in Doorbraak van 10-10-2020. Lees Meer...

 

Tweesprong

“De grootste schade berokkenen populistische leiders niet door de halve waarheden en hele leugens die ze afvuren, maar wel doordat veel burgers geen betrouwbare bron van waarheid meer vinden”. Schrijft Koen Schoors (De Tijd -07-10-2020). Lees meer...

 

“Laat de zorg hier”: personeel AZ Lokeren protesteert voor ingang stadhuis

LOKEREN -  Een 50-tal personeelsleden van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren en sympathisanten verzamelden woensdagavond voor de ingang van het stadhuis voor de coalitievergadering van Open Vld en CD&V. Op die vergadering worden de toekomstplannen voor het Lokers ziekenhuis toegelicht door gedelegeerd bestuurder Koen Michiels van AZ Nikolaas en AZ Lokeren.

Volksraadpleging?

Ook sp.a-raadslid Ron Van Kersschaver die het eerder al opnam voor de materniteit en het Lokerse ziekenhuis vroeg het woord. “Als er signalen komen dat bepaalde medische specialisten vanuit Sint-Niklaas niet naar Lokeren willen komen, is dat iets dat de directie moet aanpakken en niet omgekeerd.” Van Kersschaver voegde er ook nog aan toe dat zijn fractie op de gemeenteraad een punt zal aanvragen om een volksraadpleging te houden over de toekomst van de materniteit. “Wij maken ons weinig illusies dat dit punt ook aanvaard zal worden door de meerderheid, maar als dat niet het geval is, zullen wij er als partij alles aan doen om via een petitie bij de Lokeraars een volksraadpleging af te dwingen.” In dat geval moet sp.a minstens 10 procent van de Lokeraars kunnen overtuigen om hun petitie te tekenen.

Yannick De Spiegeleir in Het Laatste Nieuws 7-10-2020

 

Loot burgers, geef ze experts en laat ze zelf oplossingen verzinnen

Een coalitie van meer dan twintig organisaties, bewegingen én bezorgde burgers begint campagne te voeren voor de installatie van een uitgeloot Burgerparlement. Ze rekent op steun van de nieuwe regering.

De bedenkers van het burgerparlement argumenteren: “met voldoende tijd en informatie kan een groep uitgelote burgers evengoed tot waardevolle beleidsvoorstellen komen. Zij hoeven geen verkiezingen te vrezen en kunnen dus veel gemakkelijker nadenken op lange termijn. Politieke partijen staan daarenboven niet in de weg”

In Frankrijk heeft president Emmanuel Macron vorig jaar een gelijkaardig experiment gelanceerd. Het doel was om te kijken hoe de Fransen beter betrokken konden worden bij beslissingen over hun dagelijkse leven. Maar van de 149 voorstellen die de 150 uitgelote burgers gedaan hebben, is het nog maar de vraag hoeveel er uiteindelijk effectief uitgevoerd zullen worden.

Dat het regeerakkoord van de vivaldi-regering ( Grotere betrokkenheid van burgers ) de deur openzet voor democratische vernieuwing, schept hoop bij de initiatiefnemers.

Stijn Cools in De Standaard 6-10-2020

 

Inwoners Nieuw-Caledonië stemmen opnieuw over onafhankelijkheid van Frankrijk 

In Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebied in de Stille Oceaan, zijn de stembureaus geopend voor een tweede referendum over onafhankelijkheid. De resultaten worden 's avonds al verwacht, dus zondagvoormiddag in Parijs.

Tijdens het eerste referendum op 4 november 2018 stemde 56,7 procent van de kiezers tegen de afscheuring van Frankrijk. Er werd geen peiling georganiseerd, maar weinig waarnemers denken dat de situatie nu veranderd is. In Nieuw-Caledonië wonen net geen 300.000 mensen

Bron -Belga voor vrtNWS 4-10-2020

 

Catalonië trekt naar de stembus op 14 februari 2021 

In de Spaanse regio Catalonië komen er naar alle waarschijnlijkheid vervroegde verkiezingen op 14 februari 2021, na de afzetting van minister-president Quim Torra. Deze week besliste het Spaanse Hooggerechtshof dat Torra het komende anderhalf jaar geen politiek mandaat mag uitoefenen en niet verkiesbaar is. Torra weigerde om tijdens de verkiezingsperiode vorig jaar een spandoek weg te halen van het regeringsgebouw, dat de vrijlating eiste van de Catalaanse politieke gevangenen….In zijn afscheidsrede noemde Torra zijn afzetting een "staatsgreep" en riep hij de Catalanen op om de regionale verkiezingen te zien als een nieuwe volksraadpleging over de onafhankelijkheid van Catalonië: "Het wordt kiezen tussen de Spaanse monarchie of de Catalaanse Republiek." Uit peilingen en verkiezingsresultaten blijkt dat de 7,5 miljoen inwoners van Catalonië ongeveer gelijk verdeeld zijn over de afscheidingskwestie.

An Baccaert in vrtNws 02-10-2020

 

Wordt Fins referendum de pad in de korf van het EU-herstelfonds van 750 miljard euro?

De jongerenafdeling van de Finns Party heeft een succesvolle petitie gelanceerd voor een referendum over het in juli overeengekomen EU-herstelfonds. Op amper vijf dagen tijd verzamelde de groep 50.000 handtekeningen. Het equivalent van 1,2 procent van de bevolking. Sinds 2012 moet elk burgerinitiatief dat ten minste 50.000 handtekeningen van Finse burgers verzamelt, door de wetgever in overweging worden genomen. Sinds 2012 zijn er al 36 referenda geweest, maar in amper 2 gevallen hebben die tot een wetswijziging geleid.

Dominique Dewitte in BusinessAM 2-10-2020

 

Grotere betrokkenheid van burgers 

“Het geloof in de politiek verdient een opkikker. Meer betrokkenheid van burgers in het besluitvormingsproces moet helpen.” Bloklettert Bart Brinckman in De Standaard (30-9-2020). Lees meer...

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden