Projecten

Test image
Chez Meer Democratie asbl, nous croyons en la force de l'action et de l'engagement. Rejoignez-nous dans le débat sur l'avenir de la démocratie en Belgique. Découvrez comment vous pouvez contribuer à ce mouvement important et ensemble, franchissons les premières étapes vers un...
Test image
Bij Meer Democratie vzw geloven we in de kracht van actie en betrokkenheid. Doe met ons mee aan de discussie over de toekomst van de democratie in België. Ontdek hoe je kunt bijdragen aan deze belangrijke beweging en zet samen met ons de eerste stappen richting werkelijke verandering.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden