Hoe controleer je 838 cabinetards?

“Als het de regering-De Croo menens is met haar politieke vernieuwingsoperatie, maakt ze werk van een deontologische code voor kabinetsmedewerkers”, schrijft Thibault Viaene. “De ellenlange formatiesaga culmineerde begin deze maand in de eedaflegging van de Vivaldi-regering. Het regeerakkoord van De Croo leest als één lange afrekening met de oude politieke cultuur. Het document wordt gekruid met beloftes genre ‘democratische vernieuwing’ en ‘ethische politiek’. Maar deze week bleek dat de Vivaldi-kabinetten 838 medewerkers zullen tellen (DS 12 oktober), 69 méér dan de regering-Michel. Een valse start”….”Het ware probleem is de particratie: de totale politisering van alle geledingen van ons overheidsapparaat. Almachtige partijen leggen de wetgevende macht aan de ketting en zijn verworden tot financiële kolossen die te weinig verantwoording moeten afleggen aan de burger. De echte macht is verschoven van het parlement naar de ministeriële kabinetten, die aan elke democratische controle ontsnappen….De particratie ontneemt parlementariërs alle tools om hun grondwettelijke opdracht te kunnen vervullen: de uitvoerende macht controleren.”

Thibault Viaene in De Standaard  16-10-2020

Dan stelt Viaene (de Vrijdaggroep) negen punten voor om op de politieke agenda te plaatsen. Deze zullen wel nodig zijn maar bieden geen finale oplossing. In een echte democratie hoort de macht bij de burgers. Een echte democratie is die maatschappijvorm waarin de burgers om praktische redenen weliswaar niet alles beslissen, maar daar wel steeds het laatste woord in kunnen hebben. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Eveneens kunnen ze op dezelfde manier corrigerend optreden wanneer in het parlement wetten worden gestemd of beslissingen worden genomen die tegen het algemene rechtvaardigheidsgevoel ingaan. En de ministers met hun administratie voeren de democratisch genomen beslissingen uit en niet omgekeerd. Bij Meer democratie werken we hieraan, sluit bij ons aan en steun ons om dit mogelijk te maken.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden