Experts eisen Belgische coronawet, want ‘maatregelen zijn nu onwettig’

“In tegenstelling tot onze buurlanden ontbeert België een geschikt wettelijk kader voor de coronamaatregelen. Van een parlementair debat of initiatief was in al die tijd nog geen sprake”. Schrijft Matthias Verbergt in De Standaard van 21 oktober 2020. “Vele coronamaatregelen raken aan fundamentele rechten, zoals het recht op vrij verkeer, vergadering, onderwijs, privéleven of ondernemen. Een inperking van die vrijheden kan alleen bij wet, zeggen de grondwet en internationale verdragen. Daardoor is er een fiat nodig van de – verkozen – wetgevende macht. Maar zo’n wet is er niet.” Advocaat Sébastien Kaisergruber schreef in La Libre Belgique een open brief, die ondertekend werd door tientallen Franstalige academici en prominente advocaten. “Voor alle duidelijkheid: we bestrijden niet dat de maatregelen nodig zijn”, zegt Kaisergruber. “Maar momenteel vindt het debat daarover niet plaats waar het zou moeten, namelijk in het parlement. Ik zeg dit niet lichtzinnig, maar wat de strijd tegen corona betreft, is de rechtsstaat in gevaar.”...”In België was er van een parlementair debat of initiatief in al die maanden nog geen sprake….”

Dit toont aan “hoe gewoon we het in dit land zijn geworden om het parlement niet meer bij zulke fundamentele zaken te betrekken” dixit Stefan Sottiaux professor grondwettelijk recht (KU Leuven). “Er is een legale rechtsgrond nodig”, zegt grondwetsspecialiste Patricia Popelier (Uantwerpen), en “De coronamaatregelen – behalve de allereerste gezien de urgentie toen – zijn ongrondwettig” besluit ze.

Matthias Verbergt in De Standaard 21-10-2020

Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20201020_97609697

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden