Tweesprong

“De grootste schade berokkenen populistische leiders niet door de halve waarheden en hele leugens die ze afvuren, maar wel doordat veel burgers geen betrouwbare bron van waarheid meer vinden”. Schrijft Koen Schoors (De Tijd -07-10-2020). “De democratie kreunt onder het verpletterende gewicht van de polarisatie die de leiders, die hun burgers bewust voorliegen, en meer nog de populistische leiders (rattenvangers van Hamelen) veroorzaken.” En verder: “ Niet de halve waarheden en de hele leugens waarmee ze de wereld bestoken vormen de grootste schade, maar wel dat veel burgers gewoon geen betrouwbare bron van waarheid meer vinden. Het meest tragische slachtoffer is het idee van waarheid. Het is alsof de logische fundamenten onder de voeten van kritische burgers worden weggerukt.”...”Persoonlijke beledigingen overschreeuwen het argument, dovemansgesprekken doden het debat, diabolisering van de ander verdooft de empathie, bullebakgedrag verdringt het wederzijdse respect, de herhaalde leugen wordt een verkozen alternatieve waarheid. Als we dat wapenen van informatie en communicatie aanvaarden, rest ons alleen nog geschreeuw, emotie, chaos en de strijd ter verdediging van de eigen kliek. Geen enkele democratie kan in deze giftige cocktail gedijen.”...”Lossen we het komende decennium onze problemen op met wederzijds vertrouwen, onderhandelingen en engagement, of schuiven we voort op richting tactische powerplay en het recht van de sterkste, met als ultiem en onvermijdelijk resultaat gewapende internationale conflicten?”

Koen Schoors in De Tijd  07-10-2020

We zien hier dat tegenwoordig de democratie zwaar wordt gecorrumpeerd & overruled door egoïstisch-economische belangen. Dit is grensoverschrijdend gedrag van “het kapitaal” en “de macht”, want het gelijkheidsprincipe in het rechtsleven wordt geschonden. De democratie verliest hierdoor haar rechtvaardige grondslag. Er is alleen redding mogelijk wanneer we er in slagen de democratie krachtig genoeg te maken zodat ze via “democratisch” tot stand gekomen regelgeving & wetten de invloed van de “economische macht” op het wetgevende domein kunnen terugdringen en de “intermenselijke hartelijkheid” weer de boventoon krijgt, in plaats van het recht van de sterkste. In plaats van te moeten kiezen voor “volksvertegenwoordigers” of een “leider”, die achteraf onbetrouwbaar blijken te zijn omdat ze een verborgen agenda hebben, moeten de burgers zelf hun eigen wetten kunnen maken. De betrouwbare bron van waarheid kunnen ze bij zichzelf vinden in het democratische gesprek waar een vrije en gelijke stem voor iedere burger wordt gegarandeerd. De leugens en halve waarheden verkondigd door “populistische leiders” zijn hierbij van geen tel. Dit is mogelijk wanneer de burgers beschikken over het instrument van bindend referendum op volksinitiatief. Zij kunnen dan zelf (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Bij Meer democratie streven we ernaar om dit doel te bereiken. Sluit bij ons aan en neem als burger de macht terug.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden