Grotere betrokkenheid van burgers

“Het geloof in de politiek verdient een opkikker. Meer betrokkenheid van burgers in het besluitvormingsproces moet helpen.” Bloklettert Bart Brinckman in De Standaard (30-9-2020). De politieke crisis die vijftien maanden aansleepte deed het vertrouwen in de politieker nog verder dalen. “De Vivaldi-coalitie is zich daarvan bewust en suggereert een rist democratische en politieke hervormingen “… “De regering wil experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie zoals burgerkabinetten of gemengde panels in de schoot van de Kamer (parlementsleden, door loting geselecteerde burgers)”... “De Kamer start een overleg waarbij niet alleen de partijen, de academische wereld en het middenveld worden betrokken, maar ook burgers. Het begint met een zoektocht naar een manier om de burgers meer in het politieke besluitvormingsproces te betrekken ‘met respect voor de representatieve democratie.’” en “Via een burgerinitiatief moet het mogelijk zijn om wetsvoorstellen te laten behandelen.” klinkt het.

Bart Brinckman in De Standaard 30-9-2020

Voor Meer Democratie zijn dit stappen in de goede richting. Maar om van een echte democratie te kunnen spreken moeten de burgers het laatste woord hebben. Daarvoor moet de mogelijkheid van referenda op burgerinitiatief worden voorzien. De burgers kunnen dan zelf (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden