Nieuws | Meer Democratie

Nieuws

13-04-2021
Het laatste jaar krijgen de “experten” in naam van “de wetenschap” het laatste woord over zaken die alle burgers aangaan. Maar hebben de virologen die aan het woord mochten komen, en de wetenschap...
09-04-2021
De Liga der Mensenrechten heeft de regering voor de rechter gedaagd omwille van de ongrondwettelijkheid van de coronamaatregelen. Daarop heeft de Brusselse rechtbank terecht geoordeeld dat de...
09-04-2021
Reeds lang weten we dat het parlement niet is verkozen door de burgers, maar door de partijbureaus, omdat de burgers geen inspraak hebben in de samenstelling van de kieslijsten. In het parlement...
31-03-2021
'Zonder tegenspraak kan van wetenschappelijke vooruitgang geen sprake zijn’ Oppositie voegt vijftien punten toe aan de agenda van de gemeenteraad Sire, er is geen parlement meer De Pandemiewet en...
25-03-2021
Slechts 8,4 procent van de wereldbevolking leeft in een sterke democratie. Uit de jaarlijkse Democracy Index van The Economist Intelligence Unit (EIU) blijkt dat dat niveau wel gestegen is doordat...
22-03-2021
Het is toch verbazingwekkend hoe op korte tijd allerhande wetten, maatregelen en controlemechanismen in het leven zijn geroepen die we een jaar geleden nog voor onmogelijk hielden. De installatie van...
22-03-2021
Het is dus weerom overduidelijk dat men nu gezondheidsargumenten gebruikt om de controle op de burgers op te drijven. Onze toch al zo zwakke democratie wordt gestadig en consequent afgebouwd, ten...
22-03-2021
In een ware democratie hebben de burgers medezeggenschap bij de te nemen maatregelen. Het sociale vereist altijd het adequate en het proportionele. Daarmee bedoelen we: Wat is in mijn sociale...
17-03-2021
Open brief aan Eerste minister Alexander De Croo en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke n.a.v. 1 jaar na de eerste ‘lockdown’ Geachte heer De Croo, geachte heer...
12-03-2021
Weer een duidelijk voorbeeld dat de politici onze ‘nog nauwelijks bestaande’ democratie trachten af te schaffen, door misbruik/gebruik te maken van de crisis en het virus. In de voorgestelde...
12-03-2021
“In een voldragen democratie zijn er drie momenten waarop de regering wordt gecontroleerd. Eerst is er een parlementair debat, vervolgens zijn er de media (vierde macht) en ten slotte is er de...
10-03-2021
Het is lovenswaardig dat Mark Elchardus in De Morgen van 27-02-2021 pleit voor een parlement dat “het volk vertegenwoordigt” in plaats van de partijen met hun doctrines. Terecht benadrukt hij:...
10-03-2021
“Blijkbaar volstaat een virus om de mensenrechten gewoon op te schorten”, schrijft Pieter Bauwens in Doorbraak van 03-03-2021. “...Het is pijnlijk te zien dat onze rechtsbescherming als burger tegen...
09-03-2021
Onze huidige democratie is kreupel. Meer Democratie wenst als oplossing hiervoor de huidige, representatieve democratie aan te vullen met vormen van directe democratie. Het uiteindelijke...
05-03-2021
Met de zesde staatshervorming werd de gewestelijke volksraadpleging grondwettelijk mogelijk gemaakt. Op basis van Art. 39bis en Art. 134 van de Grondwet werd er op gewestelijk niveau namelijk een...