Nieuws | Meer Democratie

Nieuws

15-01-2021
Het was voor iedereen en zeker ook voor de NGO's, een bewogen jaar. Zo ook voor Meer Democratie. Nadat we door omstandigheden moesten afscheid nemen van onze enige medewerker zijn we met frisse moed...
14-01-2021
Het begrip “democratie” is zwaar vervuild. Vele regeringen noemen zich ‘democratisch’ omdat zij zijn samengesteld door de ‘verkozenen’ des volks. Ons leven wordt beheerst via wetten gemaakt door een...
11-01-2021
“Anders dan dictaturen vegen democratieën maatschappelijke problemen niet onder de mat, meent Chams Eddine Zaougui.” (De Standaard – 11-01-2021) Bij het zien van de beelden van bestorming van het...
08-01-2021
Nieuwjaarsbrief 2021 Wat is “democratie” Democratie, of de kunst van het falen Zo vader, zo zoon: kwaliteitslabel of democratisch deficit?   Nieuwjaarsbrief 2021 Het was voor iedereen en zeker...
08-01-2021
Ze roepen herinneringen op aan een erfelijke aristocratie, maar toch blijven politieke dynastieën onuitroeibaar. België scoort slechter dan gemiddeld. (Bart Brinckman – De Standaard 06-01-2020). Ooit...
30-12-2020
“De herverkaveling van het politieke landschap rolt dezer dagen bij alle Vlaamse partijen over de tongen. Maar hoe serieus moeten we al die uitlatingen nemen? ‘Een spontane herverkaveling? Vergeet...
30-12-2020
“De herverkaveling van het politieke landschap rolt dezer dagen bij alle Vlaamse partijen over de tongen. Maar hoe serieus moeten we al die uitlatingen nemen? ‘Een spontane herverkaveling? Vergeet...
28-12-2020
Bij zijn pensionering als voorzitter van het Grondwettelijk Hof neemt André Alen geen blad voor de mond. In een interview verschenen in Knack, uit hij onder meer zijn bezorgdheid voor de antipolitiek...
17-12-2020
“Op 23 juni 2016, de dag van het referendum, werd het Verenigd Koninkrijk weer onafhankelijk. Zo klonk het toen althans. Opperbrexiteers als Boris Johnson en Nigel Farage zagen op Trafalgar Square al...
15-12-2020
De partijdemocratie verkeert in crisis. Met bewegingen of netwerken proberen politici het tij te keren. Burgers beloven ze meer inspraak, via polls of aan discussietafels. Maar Rudi Laermans en Anton...
08-12-2020
“ ‘Vivaldi, een feest op uw kosten.’ De N-VA-kreet mag dan kort door de bocht zijn, voorlopig zet de nieuwe regering geen rem op een zekere vorm van zelfbediening. Dat houdt de particratie...
08-12-2020
De politiek moet transparanter, eenvoudiger en doelmatiger worden. Andere systemen bieden inspiratie, schrijven Stefaan Fiers en Steven Van Hecke in De Standaard 04-12-2020. Ministers David Clarinval...
08-12-2020
CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft op een digitaal evenement zijn kerstmanifest ‘Power to the people’ gelanceerd. ‘Terug naar de mensen, dat is ook waar de politiek moet zijn. Dicht bij de...
02-12-2020
De staatshervorming die de regering De Croo gaat voorbereiden mag geen voorwendsel zijn om de parlementaire democratie te omzeilen door een loterijsysteem. Daarvoor waarschuwde N-VA-fractievoorzitter...
02-12-2020
Dialoogplatform is louter rookgordijn om democratische inspraak te veinzen. De federale parlementsleden ontvingen op 17 november jongstleden de beleidsverklaring van de twee ministers van...