Flashberichten Maart 2021

 

Dit zijn de 10 sterkste democratieën ter wereld

Slechts 8,4 procent van de wereldbevolking leeft in een sterke democratie. Uit de jaarlijkse Democracy Index van The Economist Intelligence Unit (EIU) blijkt dat dat niveau wel gestegen is doordat veel Aziatische landen zijn opgewaardeerd. Toch leeft meer dan een derde van de wereldbevolking onder een autoritair bewind. Een groot deel daarvan woont in China. Lees meer...

 

Ondemocratische coronamaatregelen

In een ware democratie hebben de burgers medezeggenschap bij de te nemen maatregelen. Het sociale vereist altijd het adequate en het proportionele. Daarmee bedoelen we: Wat is in mijn sociale omgeving voor mij en de gemeenschap nu passend en rechtvaardig? Lees meer...

 

‘Met deze pandemiewet riskeert de bevolking een enkelband’

Het is dus weerom overduidelijk dat men nu gezondheidsargumenten gebruikt om de controle op de burgers op te drijven. Onze toch al zo zwakke democratie wordt gestadig en consequent afgebouwd, ten minste als het huidige voorontwerp van nieuwe pandemiewet wordt goedgekeurd. Lees meer...

 

De surveillancestaat is er al

Het is toch verbazingwekkend hoe op korte tijd allerhande wetten, maatregelen en controlemechanismen in het leven zijn geroepen die we een jaar geleden nog voor onmogelijk hielden. De installatie van een totalitair regime met annex bewakingssysteem, genre China, is ook hier reeds in een vergevorderd stadium. Wie dit niet ziet is stekeblind. Lees meer...

 

Corona tast de democratie aan

“In een voldragen democratie zijn er drie momenten waarop de regering wordt gecontroleerd. Eerst is er een parlementair debat, vervolgens zijn er de media (vierde macht) en ten slotte is er de individuele rechtsbescherming die elke burger toekomt,” althans zo stellen Veerle Wouters en Hendrik Vuye in Knack 09-03-2021. Lees meer... 

 

Pandemiewet is ‘blanco volmacht’, zeggen experts

Weer een duidelijk voorbeeld dat de politici onze ‘nog nauwelijks bestaande’ democratie trachten af te schaffen, door misbruik/gebruik te maken van de crisis en het virus. Lees meer...

 

Het einde van de democratie

“Blijkbaar volstaat een virus om de mensenrechten gewoon op te schorten”, schrijft Pieter Bauwens in Doorbraak van 03-03-2021. “...Het is pijnlijk te zien dat onze rechtsbescherming als burger tegen de overheid bijzonder wankel is...We zijn overgeleverd aan de willekeur van experten en de regering.” Lees meer...

 

Wat écht van volksvertegenwoordigers wordt verwacht

Het is lovenswaardig dat Mark Elchardus in De Morgen van 27-02-2021 pleit voor een parlement dat “het volk vertegenwoordigt” in plaats van de partijen met hun doctrines. Terecht benadrukt hij:  “Elke stem telt, elke stem telt gelijk en elke stem moet gehoord worden”....”Die stem informeert. Zij beveelt niet. Zij vertelt over de wensen en de zorgen, de dromen en angsten van de bevolking. Lees meer...

 

De nieuwe pandemiewet bestendigt de ongrondwettigheid gewoon

In de pandemiewet blijft het principe behouden dat de regering de maatregelen neemt, zonder toestemming van het parlement, dat toch de wetgevende macht is, zodra de epidemische noodsituatie is uitgeroepen. Weeral een bewijs dat onze – nauwelijks bestaande – democratie verder wordt afgebouwd. Lees meer...

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden