‘Met deze pandemiewet riskeert de bevolking een enkelband’ | Meer Democratie

‘Met deze pandemiewet riskeert de bevolking een enkelband’

Date & Time: 
22-03-2021

Het is dus weerom overduidelijk dat men nu gezondheidsargumenten gebruikt om de controle op de burgers op te drijven. Onze toch al zo zwakke democratie wordt gestadig en consequent afgebouwd, ten minste als het huidige voorontwerp van nieuwe pandemiewet wordt goedgekeurd. Deze wet zou gewoonweg ongrondwettelijk zijn want zij geeft de macht aan de regering die in feite aan het parlement toekomt. Via dit wetsvoorstel is de totalitaire controlestaat in de maak.

Christophe Degreef in een interview met cdH-parlementslid Vanessa Matz in Doorbraak  van 20-03-2021:

“Deze pandemiewet blijft ook vaag over wat men wil doen met de medische gegevens van mensen. Worden deze enkel gebruikt om quarantaines af te dwingen en op te volgen? Of kunnen ze bijvoorbeeld ook gebruikt worden door verzekeringsbedrijven, om mensen met verschillende levensstijlen een andere verzekering te verkopen? Dat is nu niet duidelijk verboden.’ … De pandemiewet laat toe dat mensen verplicht kunnen worden om een elektronische enkelband te dragen die de overheid op elk moment toestaat om te controleren of ze zich aan een quarantaine houden. Ook nummerplaten van auto’s kunnen gelinkt worden aan een kruispuntbank, om te bekijken of de eigenaar buiten mag komen. De wet staat de overheid toe om met gezichtsherkenningstechnologie te controleren of wandelaars in een park in quarantaine zouden moeten zitten. Ook zou de overheid het recht hebben om u de toegang tot bepaalde plaatsen te ontzeggen als u niet gevaccineerd bent.’ Het doel van de pandemiewet was om bepaalde vrijheden tijdelijk te kunnen beperken, en daarvoor een stringent wettelijk kader te hebben. Maar dit voorontwerp is een vrijgeleide om alles te kunnen doen wat men wenst.’het wetsontwerp zit dusdanig vol surveillance- en controlemaatregelen, en niet met gezondheidsmaatregelen, Men heeft niet eens de moeite genomen om bijvoorbeeld drempelwaarden te beschrijven, bijvoorbeeld de capaciteit van ziekenhuizen, die bepaalde maatregelen met zich mee zouden brengen, of net laten uitdoven. Neen, het is puur: we controleren en straffen u, los van welke directe gezondheidscontext dan ook.”

In een waarachtige democratie hebben de burgers het laatste woord. Zij kunnen via een correctief referendum op burgerinitiatief de als onrechtvaardig en buitenproportioneel ervaren maatregelen terugdraaien. Maar nog belangrijker is dat het negeren van de grondwet een onaanvaardbare overtreding is die zwaar gesanctioneerd zou moeten worden en de regering overtreedt die nu zelf door niet de juiste grondwettelijke weg te volgen om tot bij de pandemiewet te komen. Een wet die meer aansluit bij de handhaving van een totalitair regime dan bij een democratie en op allerlei manieren kan misbruikt kan worden door de machtshebbers en ordehandhavers.

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw om te helpen de democratie te herstellen.