Ondemocratische coronamaatregelen | Meer Democratie

Ondemocratische coronamaatregelen

Date & Time: 
22-03-2021

In een ware democratie hebben de burgers medezeggenschap bij de te nemen maatregelen. Het sociale vereist altijd het adequate en het proportionele. Daarmee bedoelen we: Wat is in mijn sociale omgeving voor mij en de gemeenschap nu passend en rechtvaardig? Het sociale plaatst mij in mijn relatie tot mijn omgeving en mijn medemens. Dat vraagt om continue aanpassingen, vermits deze verhouding steeds verandert want beide kanten zijn onderhevig aan processen van maatschappelijke verandering en ontwikkeling. Voor een constructieve ontmoeting tussen beiden, is een democratisch proces van dialoog nodig.Een gesprek tussen gelijkwaardige mondige burgers. Dit heeft niet plaatsgehad. De coronamaatregelen zijn ineens over de burgers heen gestulpt en worden door de meesten als onrechtvaardig ervaren; maar de burgers hebben niet de mogelijkheid om via een maatschappelijk gesprek het ene en het andere te toetsen. En zij krijgen deze mogelijkheid alsnog niet. Dit betekent dat er iets fundamenteels schort aan het politiek systeem zelf. Het systeem is dan niet democratisch genoeg want burgers moeten betogen en protesteren tegen diezelfde “overheid” om toch maar gehoord te kunnen worden en gewone feedbackmechanismen ontbreken.

Bron: belga in De Standaard van 20-03-2021: 

“Zo’n duizend mensen trokken zaterdagmiddag door het Ter Kamerenbos in Brussel om te protesteren tegen de geldende coronamaatregelen. Ze vinden dat die ondemocratisch zijn, hun vrijheid beperken en de voorbode zijn van een dictatuur. ...‘We zijn hier vandaag om onze vrijheid op te eisen’, ... ‘We komen die niet vragen, we komen die opeisen want die vrijheid is ons recht… We zijn hier ook om het op te nemen voor de vele groepen in de maatschappij die vergeten worden in deze pandemie, wier stem niet gehoord wordt in de media.’...‘We geloven in de liefde en de vrijheid. De vaccins gaan ons niet beschermen, de maskers gaan ons niet beschermen, die zijn er alleen om ons te controleren. Alleen door samen te zijn en ons met elkaar te verbinden, kunnen we ons beschermen en hier doorheen komen. We hebben dat vandaag bewezen en dat gaan we blijven doen.’

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om de democratie te herstellen. Dit kan via het instrument van referendum op volksinitiatief, en mogelijks later door een ‘geloot’ parlement. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en deze door het parlement of ze via referenda laten goed- of afkeuren.