Flashberichten December 2021

 

 
Saul Allinsky vraagt ons hoe ons leger van democraten gegroeid is.
 
Hoogtepunten van 2021 waren de vele gesprekken met beleidsmakers, de webinars met verschillende gasten en de causerie “Hoe werkzaam is directe democratie?” in Leuven. Lees verder...
 

Blijkt de parlementaire democratie een illusie?

De huidige problemen zoals corona, klimaat, migratie…leggen blijkbaar het deficit van onze parlementaire democratie bloot. Volgens Peter De Roover (NV-A) is de impact van technocraten op het covidbeleid typerend voor de krimpende invloed van democratisch verkozen politici.

“De vrije botsing van visies van soevereine burgers ruimt plaats voor de consensueel vastgestelde Ene Juiste Waarheid. Twijfel en tegenkanting heten hinderpalen in plaats van noodzakelijke voorwaarden voor het vinden van de juiste balans” Lees meer...

 

Mensenrechteninstituut wordt mensenplichteninstituut

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (Firm) heeft op eigen initiatief een advies naar de regering en het parlement gestuurd over de verenigbaarheid van een algemene vaccinatieplicht, de vaccinatieplicht voor de zorgsector en het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) met de mensenrechten. Lees meer...

 

De échte bedreiging van onze democratie

Voor de zoveelste keer een betoog dat onze democratie is bedreigd, zo niet onbestaande. De “particraten” bedisselen alles gewoon onder mekaar en niemand hoeft zich rekenschap te geven voor het genomen beleid. Dit is in een ware democratie anders. In een democratie die naam waardig moeten degenen die de gevolgen van een beleid moeten dragen kunnen meebeslissen. Lees meer...

 

Zijn de coronamaatregelen democratisch tot stand gekomen?

Direct naar de poll

26 november 2021 - Volgens de officiële statistieken zitten we met een ongeziene piek in corona-gevallen en onze feestdagen lijken weer in het water te vallen. Dat deprimerende nieuws had niet minder kunnen verschillen met één jaar geleden. Er lijkt geen vooruitgang en de weinige versoepelingen zijn al weer teruggedraaid. Lees meer...

 

Jullie antwoorden op de poll “Een jaar Vivaldi”

In oktober vroegen we wat jullie van deze regering vinden. Het overduidelijke oordeel was toen dat het vertrouwen in de regering toch ver zoek was. Liefst 88% oordeelde zo. Hieronder de reacties, pro en contra. Er kwamen overwegend contra-reacties, anderen proberen het positieve te zien. Ziehier de antwoorden ingedeeld per strekking. Lees meer...

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden