Uit ons archief

Lijst van onze schrijfsels

 

 

Van particratie naar democratie

Particratie: de heerschappij van de politieke partijen

Particratie is geen democratie

De stamboompolitici en de particratie: België als 'regime' en meerpartijendictatuur

Over particratie, meerderheid en oppositie

Gemeentevrijheid als redding van Europa?

Gemeentevrijheid in historisch perspectief

Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft

Burgers krijgen de macht in Duitstalig België? Niet dus!

Het referendum als democratisering van de politiek

De 'participatie'-ladder van Arnstein

Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?

Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten

België versus Zwitserland: zoek de verschillen

Blanco stem gaat niet naar de meerderheid

Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk

Partijtucht: sluipend gif voor de democratie

Bespiegelingen bij de verkiezingen

De logica van de democratie

Vrijwillige slavernij - deel 1

Vrijwillige slavernij - deel 2

Vrijwillige slavernij - deel 3

Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing

De 'ijzeren wet van de oligarchie' van Michels als verklaring voor de politieke dynastieën in België

Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding

Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren

Zij hebben het gezegd - Politici over democratie

Boekbespreking David Van Reybrouck - Tegen verkiezingen

Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?

Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?

Er is werk voor de partijgangers van de democratie

Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?

De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen

Democratie en de Catalonië-kwestie

Spanje en Catalonië: een referendum is geen misdrijf, praat met elkaar!

Democratie.Nu (Meer Democratie) niet welkom op commissiehoorzitting

Een gedwongen mandatering is allesbehalve democratisch

Wat denken de kandidaten en de partijen over de directe democratie (in 2014)?

Wat is democratie?

PERSBERICHT: Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?

PERSBERICHT: Meer Democratie verzendt modelreglementen naar Vlaamse gemeentebesturen

PERSBERICHT: Platform Politieke Rechten

Directe democratie wereldwijd in opmars

The use and abuse of referenda in Europe: the difference between referenda and plebiscites

Hume: David Van Reybrouck is een antidemocraat

Directe democratie maakt het volk soeverein

De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting

Europa glijdt af naar de USSR-dictatuur

Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie

De afgeremde democratie

Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?

IJslandse bevolking schrijft zelf haar grondwet

Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt

IJsland: 'Neen', de belastingplichtigen zullen niet betalen!

Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?

Er is werk voor de partijgangers van de democratie

IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcete grondwet

A story missing from our media: Iceland's on-going revolution

Grondwetsfraude omtrent artikel 195

Burgerinitiatieven

Een Digitaal Direct Democratisch Experiment

G1000: voorstelling burgerinitiatief

De G1000 en het democratische verdriet van België

Het gedroomde land van de G1000

Het manifest van de G1000: manifest democratofoob

G1000: zwakke placebo

Het gedroomde land van de G1000

Roger Van Houtte: Reactie op G1000

Hoe de digitale technologie het rechtstreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen

ESM, de nieuwe Europese dictator

Zwitserland is België niet

Zwitserland en complexe institutionele thema's

Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten

De Zwitserse metademocratie als blueprint voor België en de EU

In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif

De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland

Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland

Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland

Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?

Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie

Roland Duchâtelet: Besturen, anno 2011

Burger telt weer niet mee

Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer

Schending Verdrag van Lissabon

De uitweg uit de Belgische impasse door Bart Maddens

Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig

Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken

Het signaal van het Europees Burgerinitiatief

Mandataris versus partij

De deugdzaamheid van de kleintjes

Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid

De Belgische staatshervorming voorbij

De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie

Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?

Confederalisme voor dummies

Natuurlijke rechten en democratie

De stad der zienden

België IS gebarsten

Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen

De verloren legitimiteit van het federale parlement

Kiezersbedrog 2010

Europa is allesbehalve democratisch

De vergrendelde democratie

Confederaal België

Democratie? Dream on!

Waar-voor-je-geldindex

Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer

Institutionele vuilnisbelt

De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie

Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beïnvloedden

Politics without Politicians

De EU schaadt de Europese idee

The EU and Democracy do not match

GVA en Democratie.Nu

Directe democratie smaakt naar meer

Persbericht van Democratie.Nu over de referendumprocedure

Oosterweelreferendum: een democratische hoogdag

In een democratie beslissen de burgers soeverein

Directe Democratie en Bart De Wever

De kwelgeest Lange Wapper

Blanco stem gaat niet naar meerderheid

Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen

Uitwassen van de particratie

Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: 'Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen'

Het Lissabon-oordeel (2): het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen

Belangrijkste voordelen directe democratie

Democratie en economie

Heel veel referenda houden, kan België redden

Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager

Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?

Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig

60 jaar Bondsrepubliek: de Duitse grondwet in het laatste jaar van zijn bestaan - de schuldige is het EU-verdrag van Lissabon 

85 procent vertrouwt politiek niet meer

Over de scheiding der machten

Bedenkingen over de scheiding der machten

Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?

Overheid zonder recht, recht zonder overheid

Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'

Schijnkandidaten en kiezersbedrog

De opmars van een wereldregering

Democratie voor de elite

België: noch rechtsstaat, noch democratie

Verkiezingsbedrog moet afgeschaft worden

Een blablabla-parlement

Directe democratie als remedie voor België

Democratie en natuurrecht

Voorbij de staatshervorming

Itinera Institute: België is onbestuurbaar

Referendum over stemplicht

Opstand!

Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen

Big Brother

Prijs van 'democratie': 212.364.760 euro

Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?

Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd! (interview Wim van Hees - Ademloos)

Zwitserland en complexe institutionele thema's

Is de EU democratischer dan België?

Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie

3 stades et 7 modalités pour la démocratie

Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag

Het hervormen van een staat

Nog commentaren op de brullende Ierse tijger (Ierland versus EU)

Het vergeten democratisch verleden van Fosses-la-Ville

Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op

Hoorcommissie over Lissabon in Vlaams Parlement

Blokkeringsmemen herkennen

Die verdomde Ieren toch!

Geheim is iets wat we niet mogen weten

Waarom een Iers neen ook voor u belangrijk is

Ieren stemmen Verdrag van Lissabon weg

België heruitgevonden

Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen

We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!

EU bang van Iers referendum

Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen

Die vervelende democratie toch

Het vrije woord en dreiging met geweld

Waarom onderwijs?

Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed

Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?

Iers referendum wordt genegeerd

Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon

Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg

Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten

Staatsbeslag en individueel welbevinden

Federalisme en democratie

Europa wil niet weten van democratie

Wie laat ons meebeslissen?

Groen wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon

En waarom geen asymmetrische staatshervorming?

Waarom doet het parlement niets?

Open brief aan premier Guy Verhofstadt

Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming

Wij willen onze zeg!

Federale kieskringen bestaan zogoed als nergens

Dialoog over meer democratie en efficiëntie

Campaigns from across the EU call for a referendum

Over een echte bescherming van de minderheden

Een Zwitsers (confederaal) democratisch model voor ons land

Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag

Wij zijn de baas

Tijd voor de tweede Belgische revolutie

PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten

We vertrouwen de burger niet

Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie

Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie

De politieke kaste

Voor een nieuw EU-referendum!

Een gezonde stemming?

Christendemocratie en referendum

Op naar volgend EU-referendum

Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?

Links en rechts

De antidemocratische EU

Platform voor Vrije Meningsuiting

Op zoek naar verdrag zonder referenda

Geen referendum meer in vierde Burgermanifest

First World Conference on Direct Democracy

Een parlement zonder partijen

Standpunt van de partijen omtrent (in)directe democratie

Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie-verdrag

Handen af van onze verkiezingen

Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be

Tsjechisch sprookje

Verslag debat: democratie in België?

De kiesdrempel

Democratie zonder nonsens

De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief

Het razende schaap van de Franse Revolutie

Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?

Tussen controle en veiligheid

Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid

Geef de macht terug aan de burger

De Belgische democratie faalt

Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement

Democratie zonder politiek?

Vlaams Blok voorstander van het referendum

Dehaene slaat weer toe

Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen

Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich over directe democratie

Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing

Het nieuwe offensief tegen directe democratie

Welke democratie?

Slaafse parlementsleden

Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting

Europese vetpotten

Liegen mag

Argumenten tegen democratie

Verhofstadt en de paarse democratie

Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie

Het wonder van de Verlichting

Een onthullend arrest

Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting

De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front

Het ultieme mysterie schuilt in de ratio

Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten

De noodzaak van de geheime stemming

Di Rupo en de directe democratie

Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?

Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie

Democratie in België is een schijnvertoning

Verdacht stemadvies

Het paternalisme van de Gentse politieke klasse

Autopsie van een volksinitiatief in Gent

Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand

Partijstandpunten 1999

Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen

Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?

De nieuwe wet op de volksraadplegingen

België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt

Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum

Correctief referendum in Nederland geblokkeerd

Het nieuwste argument tegen directe democratie

Directe democratie en belastingsfraude

Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie

Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau

Beperkte herverkiesbaarheid

Geld en volksinitiatief

Directe democratie en het Zwitserse isolationisme

Een historische kans!

Sharia in Nederland?

Documenten van de Verlichting (I)

Documenten van de Verlichting (II)

Slimme wetgeving

Het zogenaamde politiek cynisme

Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie

Nederlandse toestanden - deel II

Een antidemocratische mythe

Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?

Het surrealisme van de Belgische politiek

Directe democratie in Venezuela?

Mark Eyskens over het referendum

Is Europa te democratisch?

Vrije meningsuiting

Directe democratie en de doodstraf

USA: een stille belastingsrevolutie?

Het referendum en de Belgische grondwet

Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend

Democratie invoeren in ons land

Memes en propaganda

Propaganda begrijpen

Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging

Wetgeving rond directe democratie

U wordt waargenomen

U wordt opgevoed

Duitse Bundestag verwerpt directe democratie

Een democratische partij

Journalisten en hun stem

Van democratie is geen sprake…

Seattles verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk

Twee zielen in Verhofstadts borst

Parlementaire illusies

Het goede leven

Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen

Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef

De Standaard over het referendum

Nieuw pamflet van Verhofstadt

Moet berichtgeving waar zijn?

De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen

Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal

Quo vadis, Europa?

Vrij spreekrecht voor alle burgers

N-VA tegen democratie

'Leefbaar Nederland' voor directe democratie

Mark Elchardus en de (directe) democratie

Weerstand tegen democratie

De Grote Illusie heeft toegeslagen

Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch

De vraagstelling in volksraadpleging en referenda

Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?

Volksdictatuur

Oorlog of democratie

Referenda in de kandidaat-lidstaten

Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger

Geluk en zelfbeschikking

Uniek referendumstelsel in Amsterdam

Onze progressieve pers

Het particratisch argument

De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt

Verzwijgen is goud

Notities bij de voorbije verkiezingen

Quotes uit de politiek

Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de 'duivelse details'

Partijdige televisie

Europese peilingen

Democratie smaakt naar meer

Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving

Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!

De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland

Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen

Het Witte Manifest

Reactie op 'Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar'

Wie neemt verkeerde beslissingen?

Voor wie is het referendum bedreigend?

Geweld, democratie en multiculturaliteit

Referenda en de wil van de burgers

Mensenrechten en democratie

Darwinisme en democratie

Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?

Het parlementaire stelsel

Omdat een andere politiek nodig is

Vrij spreekrecht is absoluut

Economie, democratie en het geluk

Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie

Nederland introduceert Burgerinitiatief

Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet

Stappenplan naar gemeentelijke referenda

Over de vrijheid van meningsuiting

Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen

Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie

EU-Grondwet: 5 stemmen tegen 10 stemmen voor

Van particratie naar democratie

De mythe van de Goede Dictator

Vrijheid, democratie en secessie

Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk

Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap

Is België echt een democratie?

De kikker en de politiek

Laten we de stemplicht afschaffen

Democratie.Nu historiek (tot 2005)

Wat is directe democratie?

Het einde van de particratie?

Aangeleerde hulpeloosheid

STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement

N-VA slikt voorstel in

Het complotdenken ondergraaft de democratie

Het pad van de innerlijke opstand

Bevolking met kluitje in het riet

Over eindtermen en burgerzin

Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging

'Truc met het volk' is boerenbedrog

Wijsheid voor de massa?

Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005

Hoe doden we een volksbesluit?

Interview Jos Verhulst

Meer Democratie

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden