Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag | Meer Democratie

Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag

Vrede: 'Europees hervormingsverdrag is kopie van gebuisde grondwet'

'Behalve de naam en de symboliek van de grondwet is er niet zoveel veranderd. Het nieuwe verdrag is grotendeels een 'copy-paste'-werkje, waarbij pakweg 90 procent van het gebuisde grondwettelijk verdrag opnieuw is opgenomen. Wat wel is veranderd is de mogelijkheid van de burger om zich daarover uit te spreken. Om een nieuwe mislukking te vermijden nemen de Europese leiders ditmaal het zekere voor het onzekere, want het is niet de bedoeling dat er opnieuw referenda komen. Alleen Ierland is daar constitutioneel aan gebonden en verder zou het nog kunnen dat ook de Denen de gelegenheid krijgen zich erover uit te spreken. Er kan dus nog roet in het eten worden gegooid, want dat blijft immers: als er in een lidstaat neen wordt gestemd, dan is er ook geen verdrag.'
http://www.vrede.be/nieuw_view.php?id=1089


Slechts één op de vier Ieren keurt EU-verdrag goed

Slechts één op de vier Ieren gaat volgend jaar in een referendum het nieuwe Europese verdrag zeker goedkeuren. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksinstituut TNS. Een ruime meerderheid van de Ieren is nog onbeslist. Ierland is de enige EU-lidstaat waar met zekerheid een referendum over het nieuwe Europese verdrag wordt georganiseerd. De regering van premier Bertie Ahern is immers gebonden door de grondwet. Allicht vindt het referendum volgende zomer plaats. Uit een peiling van TNS blijkt dat 25 procent van de Ieren het verdrag zal goedkeuren.

Twaalf procent stemt tegen en een ruime meerderheid van 62 procent heeft nog geen standpunt ingenomen. Waarnemers wijzen erop dat het ontwerp van Europese grondwet, de voorloper van het nieuwe EU-verdrag, twee jaar geleden in een vergelijkbare peiling nog op de steun van 46 procent van de Ieren kon rekenen. Ze vrezen een nipt resultaat en manen de regering aan om een grootschalige campagne te houden.

De grondwet werd uiteindelijk gekelderd tijdens referenda in Frankrijk en Nederland, maar ook de Ierse kiezers hebben de EU al eens eerder in institutionele problemen gebracht. In 2001 kantte een meerderheid van de Ieren zich tegen het Verdrag van Nice. De tekst werd enigszins aangepast en een jaar later keurde het Ierse electoraat het verdrag wel goed. Een Europees verdrag kan pas in werking treden wanneer alle EU-lidstaten de tekst hebben geratificeerd. (bron: afp/dm)
http://capeuropa.blogspot.com/2007/11/slechts-n-op-vier-ieren-keurt-eu.html


Gemaakt om referenda te ontwijken

http://capeuropa.blogspot.com/2007/10/gemaakt-om-inspraak-aan-de-burger-...
Valéry Giscard d'Estaing, voorzitter van de Europese Conventie die in 2004 de eerste Europese Grondwet redigeerde, heeft nog eens herhaald wat hij zelf vroeger al had gezegd en wat iedereen tussen de regels ook al had begrepen: het Verdrag van Lissabon lijkt als twee druppels water op de Europese Grondwet en is expliciet ontworpen om referenda uit de weg te gaan. Onthutsend maar waar. Bestaat er een duidelijker bewijs dat de EU op totaal ondemocratische wijze boven de hoofden van de burgers heen regeert?
http://euobserver.com/9/25052

Ondertussen spreekt commissievoorzitter Barroso over de EU in termen van een 'imperium'.
http://www.youtube.com/watch?v=-I8M1T-GgRU


Petitie gericht aan het Vlaams Parlement

Het Comité voor een Andere Politiek is gestart met een petitie gericht aan het Vlaams Parlement. Net als twee jaar geleden is het de bedoeling om 15.000 handtekeningen te verzamelen om tijdens een hoorzitting in de Commissie Buitenlandse Zaken te pleiten voor het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraaadpleging naar aanleiding van de Europese Grondwet (deze keer herdoopt in 'Verdrag van Lissabon').
Ziehier de documenten voor de petitie (die u kan gebruiken om zo veel mogelijk handtekeningen in te zamelen of op individuele basis kan invullen en opsturen, liefst natuurlijk met nog zo veel mogelijk medeondertekenaars):

http://capeuropa.blogspot.com/2007/10/petitie-gericht-aan-het-vlaams.html

Kristof Van Damme, 28.10.2007


Attac eist referendum over nieuwe EU-grondwet

Persbericht Attac Vlaanderen, woensdag 24.10.2007
Verdrag tot wijziging van de EU-verdragen: er moet een referendum komen

Sinds de 27 staatshoofden of regeringsleiders van de Europese Unie het eens zijn geworden over het ontwerpverdrag, hebben de meeste politieke leiders en de media het nu over een 'vereenvoudigd verdrag'.

Wat ze daarbij vergeten te vermelden, is dat de goedgekeurde tekst in totaal 297 nieuwe of gewijzigde artikels bevat, plus twaalf protocollen en meer dan vijftig rechtsgeldige verklaringen, die boven op de huidige twee verdragen komen die momenteel de Europese Unie regelen. Waar is dan de vereenvoudiging? Iedereen, en in de eerste plaats de Europese regeringsleiders, zijn het erover eens dat het nieuwe verdrag grotendeels de inhoud heeft overgenomen van het Grondwettelijke Verdrag, dat in 2005 door een meerderheid van de Franse en Nederlandse burgers werd verworpen.

Om dan in die omstandigheden inderhaast, zonder nieuwe burgerraadpleging, het wijzigingsverdrag te ratificeren vóór het op 13 december door de 27 staatshoofden of regeringsleiders wordt ondertekend, heeft veel weg van een ambtsmisdrijf van die leiders.

Wat de Franse en Nederlandse burgers op 29 mei 2005 soeverein beslist hebben, kunnen enkel die actoren zelf ongedaan maken, en niet via een regeling tussen regeringen die enkel door parlementsleden wordt geratificeerd. Alleen de uitbreiding van de participatieve democratie schept de voorwaarden voor een betrokken burgerschap en een democratischer Europa. Daarom stelt Attac dat het toekomstige verdrag absoluut aan een referendum moet worden onderworpen, en roept iedereen op om, ongeacht zijn opinie over de inhoud van de tekst, te eisen dat zo'n referendum georganiseerd wordt.
http://vl.attac.be


Zogezegd Bart Somers in 2005

woensdag 31.10.2007
http://capeuropa.blogspot.com/2007/10/zogezegd-bart-somers-is-2004.html
Hoe interessant geschiedenis toch kan zijn. Op de website van Bart Somers pronken nog steeds een flink aantal interessante uitspraken over de organisatie van een referendum naar aanleiding van de Europese Grondwet. Dat was in 2004 en 2005, nog voor Somers doorhad dat de bevolking misschien toch niet zo liberaal was als hij had gedroomd.

'Ik ben blij dat de PS zich nu ook achter het referendum schaart als middel om de mensen hun mening te laten geven over belangrijke maatschappelijke kwesties. Maar Di Rupo is inconsequent omdat hij zijn voorstel voor een referendum lanceert in dezelfde week dat de PS het VLD-voorstel inzake een referendum over de Europese Grondwet heeft verworpen.' (Gazet van Antwerpen, 28.02.2005)

'Bij die stemming (over de invoering van een volksraadpleging over de Europese grondwet, n.v.d.r.) zal Vlaanderen weten welke partij van oordeel is dat burgers in staat zijn om een eigen mening te vormen en welke niet. Er was eerst een meerderheid. Maar Spirit liet ons in de steek. Die partij heeft voor eeuwig en altijd het recht verspeeld om zich liberaal te noemen. Zij hebben een essentieel programmapunt gewoon losgelaten, na heel wat bochtenwerk en zonder steekhoudende argumentatie.' (De Standaard, 05.02.2005)

'Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese Grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn, de enige partij die gelooft in directe democratie. Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt.' (Nieuwjaarstoespraak, 24.01.2005)

'We hebben in de voorbije decennia nog nooit zo dicht gestaan bij een volksraadpleging (over de Europese Grondwet) waarbij alle burgers van het land de kans krijgen rechtstreeks hun mening te geven over een belangrijk maatschappelijk dossier.' (Het Nieuwsblad, 15.12.2004)