Zonder partijen geen politiek, zonder partijvoorzitters geen partijen

“Iedereen is tegen de particratie en toch stemmen we voor strak geleide partijen.  Misschien is dat maar goed ook, beweert  Jelle Dehaen in De Standaard van 30-06-2023 .”

“Konden we de particratie maar afschaffen. Dan zou het parlement eindelijk weer echt inspraak krijgen... dan zouden politici bevrijd zijn van de dwangbuis van hun partijbelangen en samen de problemen oplossen”….

“Waarschijnlijk klopt het dat partijvoorzitters tegenwoordig te machtig zijn, maar ik weet zeker dat een partijloze politiek niet beter zou zijn." 

De bewering “zonder partijen geen politiek..” is een gratuite dogmatische, onware, uitspraak. Is het niet eerder zo dat de huidige partijpolitiek de democratie verhindert? De partijen op zich zijn niet het probleem, wel dat zij te veel – zoniet alle –  macht hebben. In een ware democratie wordt “de politieke” besluitvorming gedaan door de burgers zelf. De burgers hebben steeds het laatste woord en besturen daardoor zichzelf.

Verder schrijft Jelle Dehaen:

“Bovendien is al dat gezeur over de particratie huichelachtig. Natuurlijk beweert de burger dat hij tegen de particratie is. Tot hij in het stemhokje belandt. Dan stemt hij consequent voor strak geleide partijen. De burger is geen slachtoffer van de partijpolitiek, alsof die hem overkomt als een Bijbelse plaag. Ze is gewoon het resultaat van zijn stemgedrag.”

Met deze uitspraak wordt compleet voorbijgegaan aan het feit dat verkiezingen, waarbij moet gekozen worden voor kandidaten die door de partij(en) op een “verkiesbare plaats” worden gezet, niets met democratie te maken hebben. Immers in het stemhokje moet hij/zij een mandaat geven aan iemand die door de partij is aangeduid. Hierdoor wordt het parlement en de regering bevolkt door “partijsoldaten” en niet door “volksvertegenwoordigers”. Dit is een dwangmandatering en we hebben het verbod opgelegd gekregen om wetten in te voeren die we echt wensen. De particratie is niet het gevolg van het stemgedrag, maar van het perfide ondemocratische kiessysteem waarbij de burgers niet vrij kunnen stemmen. We worden de gevangenen van de partijen en om de vijf jaar mogen we onze cipier kiezen. Dit is het ware gelaat van de particratie. Bovendien is stemmen iets heel anders dan “verkiezen”. Stemmen doe je voor of tegen een wetsvoorstel.

Daarom blijven wij bij Meer Democratie vzw steeds maar herhalen dat het zo hoogdringend is om een democratie te installeren, waar de burgers de mogelijkheid hebben om zelf over hun wetten te kunnen stemmen. Het zijn dan de burgers zelf die vanuit hun rechtvaardigheidsgevoel beslissend kunnen ingrijpen in de politiek. Hoe kunnen we nu de democratie installeren? In de praktijk betekent democratie dat de burgers de mogelijkheid moeten hebben om via zelf ingediende/opgestelde wetsvoorstellen te bepalen hoe ze hun samenleving vorm willen geven. Dit kan via het democratisch instrument van een referendum op volksinitiatief en mogelijks door een ‘geloot’ parlement dat een ‘echte’ vertegenwoordiging van de burgers kan betekenen. Dan verliezen de partijen aan betekenis en kan de “particratie” overwonnen worden.

Pak uw stem terug en steun Meer democratie vzw om een echte democratie mogelijk te maken. Zolang het bindend referendum op volksinitiatief niet mogelijk is, kunnen we niet van een echte democratie spreken.

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden