'Wat we in de VS gezien hebben, kan ook hier gebeuren: er zijn geen verworven rechten'

'Het is niet omdat we tot hiertoe steeds een geschiedenis kenden van een geweldloze regeringsoverdracht dat dit enige garanties biedt voor de toekomst. Ook de meeste Amerikanen hadden deze feiten niet zien aankomen', schrijft Lode De Waele van Denktank Eleni. 'Instituten eroderen eerder dan dat ze exploderen. Dit besef zou op zijn minst moeten aanmanen tot waakzaamheid.'

“Wat we in de VS gezien hebben, kan ook hier gebeuren: er zijn geen verworven rechten”

“Europa is de bakermat van de democratie. Niets is minder waar, weten we intussen. Verschillende EU-lidstaten nemen het niet te nauw met democratische grondrechten zoals persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en inperking van de rechterlijke macht.”

Van de 20 sterkste landen op vlak van democratie ontbreekt België: ons land vinden we terug op de 31e plaats. Al jaren zijn we de status van 'volledige democratie' kwijt…Bovendien is de interesse van de burger in de politiek vrij laag in vergelijking met andere landen, het cynisme is dan ook vrij sterk aanwezig....Laten we dus vooral niet de fout maken dat we in Europa, maar zeker ook in België immuun zijn voor deze problematiek….”

“Veel verstandiger zou zijn om tot het besef te komen dat er geen verworven rechten bestaan, niet in Amerika, niet Europa en ook niet in België. Een democratie is een werkwoord en vraagt dus om continue inspanningen.”...”Dat er momenteel een maatschappelijk debat plaats vindt over een aantal corona-maatregelen zoals de avondklok, huisbezoeken en drones is alvast een goede zaak voor onze democratische rechten. In een democratie is debat nodig.

Lode De Waele in Knack 19-01-2021

“Democratie is een werkwoord...in een democratie is debat nodig”. Dit is ook onze mening bij Meer Democratie vzw. Protesten tonen gebrek aan democratie aan. Want, democratie is het maatschappelijke gesprek waarin we afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan en welke wetten we willen in een staat waar het goed is om leven. In een echte democratie moet de waakhondfunctie van het volk en een echt feedbacksysteem aanwezig zijn. Als de bevolking onrechtvaardigheden ervaart en ze wil rechtzetten, wat kan ze dan doen in het huidige systeem? Protesteren, betogen en staken (v.b. gele hesjes). Tegen wie? Tegen hun eigen regering! Dit betekent dat er iets fundamenteels schort aan het systeem zelf; het systeem is dan niet democratisch genoeg want burgers protesteren tegen de “overheid”. In een echte democratie hebben de burgers de mogelijkheid om via referenda zelf hun zaken op orde te stellen en moet er niet gesmeekt, geprotesteerd of betoogd worden tegen een zogenaamde overheid. Ons politiek systeem moet verder democratiseren tot een ware democratie waar de burgers, via referenda, na een breed maatschappelijk gesprek op een vreedzame manier daadwerkelijk in staat zijn om hun samenleving zelf vorm te geven.

Daarom is een democratie ook nooit “af”, het is een steeds evoluerend proces. Een ware democratie biedt de basis die de verzameling van burgers in staat stelt om maatschappelijke structuren te creëren die de best mogelijke zijn voor de individuele mens en voor de samenleving.

Dit is het doel van Meer democratie vzw. Sluit u bij ons aan en steun ons om dit mogelijk te maken.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden