Wat écht van volksvertegenwoordigers wordt verwacht | Meer Democratie

Wat écht van volksvertegenwoordigers wordt verwacht

Date & Time: 
10-03-2021

Het is lovenswaardig dat Mark Elchardus in De Morgen van 27-02-2021 pleit voor een parlement dat “het volk vertegenwoordigt” in plaats van de partijen met hun doctrines. Terecht benadrukt hij:  “Elke stem telt, elke stem telt gelijk en elke stem moet gehoord worden”....”Die stem informeert. Zij beveelt niet. Zij vertelt over de wensen en de zorgen, de dromen en angsten van de bevolking. Voor Meer Democratie vzw is dit in feite nog te zwak. In een waarachtige democratie hebben de burgers medezeggenschap in het nemen van beslissingen, alleen “gehoord” worden is onvoldoende. Een goed begrepen gelijkheidsbeginsel houdt echter in dat iedere burger via een vrije en gelijke stem mee beslist of een wet tot stand komt. Om praktische redenen kunnen de burgers weliswaar niet alles zelf beslissen, maar ze moeten daar wel steeds het laatste woord in kunnen hebben. Dit kan via het democratisch instrument van een petitie en/of een referendum op volksinitiatief. Eveneens kunnen de burgers via een bindend referendum op burgerinitiatief corrigerend inwerken op de politieke besluitvorming wanneer die als onrechtvaardig wordt ervaren. Ook een ‘geloot’ parlement waarvan de leden echt de burgers vertegenwoordigen, en niet de partijen, verhoogt de waarde van ons democratisch bestel. De partijen verliezen dan enigszins aan betekenis en de particratie kan overwonnen worden. In plaats van slechts “gehoord” te worden moeten de burgers wel zelf kunnen (mee)beslissen!

Mark Elchardus schrijft in De Morgen van 27-02-2021:

“Over particratie wordt doorgaans geschreven alsof het om een soort complot van machtsgeile partijvoorzitters gaat. Terwijl het gewoon een gevolg is van een verschuiving van invloed van de wetgevende naar de uitvoerende macht......Daarom zien we overal dat het parlement aan belang inboet, de regering naar voor treedt en samen met de regering ook de partijtop. Deze laatste heeft immers een invloed op de keuze van ministers en dient te waken over de electorale impact van de beslissingen en de communicatie van haar regeringsleden. Die ontwikkeling is onafwendbaar, haar betreuren is geen nuttig tijdverdrijf.”..De volksvertegenwoordiging “moet het volk vertegenwoordigen en dat op een waarlijk democratische wijze: elke stem telt, elke stem telt gelijk en elke stem moet gehoord worden...De huidige technologische middelen maken het “nu mogelijk de wensen, zorgen en opvattingen van de burgers geregeld en op een representatieve wijze in kaart te brengen. Op die manier kan worden gezien waar er gebeurlijk kloven ontstaan tussen het beleid en de wensen van de burgers, tussen het rechtvaardigheidsgevoel en de rechtsbedeling. Bij belangrijke wetgevende initiatieven kan op die manier niet enkel naar drukkingsgroepen en lobbyisten worden geluisterd, maar kan rekening worden gehouden met de wensen en zorgen van de bevolking; kan haar stem worden gehoord.”