VB dient voorstel in om een Vlaamse volksraadpleging mogelijk te maken | Meer Democratie

VB dient voorstel in om een Vlaamse volksraadpleging mogelijk te maken

Date & Time: 
19-09-2021

Het gaat om een consultatieve volksraadpleging, niet om een bindend referendum. Hiertoe moet de grondwet worden aangepast. Deze herziening is nodig om van ons land een democratie te kunnen maken die deze naam waardig is. Want in een rechtvaardige democratische samenleving moeten diegenen die de gevolgen van een beslissing moeten dragen op gelijkwaardige basis ook mee kunnen beslissen, en de gevolgen kennen van hun beslissing. Dit gelijkheidsbeginsel wordt in onze huidige grondwet geschonden, meer bepaald in art. 33 dat luidt: “Alle machten gaan uit van de natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze door de grondwet bepaald”. Wie is de natie? Dit staat verder in Art. 42: “De leden van beide kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen”. En art. 36 zegt dat alleen de Kamer, de Senaat en de regering deel uitmaken van de wetgevende macht, niet de kiezers. Met andere woorden, de macht wordt niet uitgeoefend door de gelijkwaardige burgers, maar door de leden van de kamer waarvan we weten dat zij de partijdoctrine volgen. In een echte democratische staat zou Art. 33 van de grondwet moeten luiden: “De Federale soevereiniteit behoort de burgers toe. Zij oefenen die soevereiniteit uit door hun vertegenwoordigers of bij referendum en op de door de grondwet bepaalde wijze”. De via een referendum tot stand gekomen (grond)wet is steeds transparant want alle burgers kennen hem en hebben er over kunnen stemmen. Het is niet voor niets dat in Zwitserland een grondwetswijziging verplicht via een referendum moet gebeuren.

Persbericht – Vlaams belang – 16-09-2021:

“Het Vlaams Belang wil het thema van de rechtstreekse democratie op de politieke agenda zetten en dient daarom in het Vlaams Parlement een voorstel van bijzonder decreet in om Vlaamse volksraadplegingen mogelijk te maken, waarbij burgers via het inzamelen van handtekeningen een volksraadpleging kunnen afdwingen.   Het gaat daarbij om een consultatieve volksraadpleging, niet om een bindend referendum. Bindende referenda zijn tot op heden immers grondwettelijk (nog) niet mogelijk.”...”Tegelijk blijft het Vlaams Belang echter ook ijveren voor het mogelijk maken van bindende referenda naar Zwitsers model die de macht opnieuw zou doen verschuiven van de partijhoofdkwartieren naar de burgers.”

"Meer Democratie beoordeelt partijstandpunten en -verklaringen enkel op hun direct-democratische waarde. Over de boodschap spreken we ons uit, niet over de boodschapper."