U wordt bestuurd! De regering zal uw doen en laten dwingend sturen, op termijn tot in de kleinste details. Welkom in China.

Voor alle duidelijkheid: Meer Democratie is geen beweging van anti-vaxxers, Corona-ontkenners of conspirationisten. Wij waarschuwen hierbij samen met Joren Vermeersch in De Standaard van 8-11-2021 voor een ongezien sluipend gevaar in de wijze waarop de samenleving nu in ijltempo evolueert.

Met de coronapas wordt namelijk een enorme macht in handen van de staat gelegd. Eenmaal ingeburgerd voor binnenlands gebruik zal de staat om de zoveel maanden het toepassingsgebied ervan uitbreiden of inperken. Maar het systeem zelf zal blijven bestaan. Waarom? Omdat het makkelijk bestuurt! U wordt gemakkelijk “gestuurd” in uw doen en laten. Dit is nog eufemistisch gezegd want als de burger die nieuwe instructies niet wil opvolgen – en het zal niet blijven bij “corona” -, dan kan de staat hem daartoe makkelijk dwingen. Via een “Niet-OK-scan” kan de staat burgers straffen met isolement, zonder langs een rechter te passeren. Permanente digitale controle is, sluipenderwijs, zomaar de nieuwe bestuurlijke realiteit aan het worden.

Ook moet er om een 'identiteitsbewijs' worden gevraagd. Dat klinkt ergens logisch, want anders kan u met eender welke QR-code vlotjes aan de controle ontsnappen, maar wist u dat enkel bijzondere categorieën zoals beëdigde ambtenaren en politieagenten eventueel, en enkel bij overtredingen, uw e-ID mogen opeisen? Zijn we er plots geruisloos mee akkoord gegaan dat een burger een andere burger gaat controleren op diens identiteit? Welkom in de DDR, welkom in de surveillancemaatschappij.

“Wanneer je alles over uw regering weet is dat democratie. Als de regering alles over u weet is dat tirannie.” 

Onze democratie die reeds op sterven na dood was, blaast nu blijkbaar haar laatste adem uit. Via de coronapas en het permanente tegen elkaar opruien van mensen door onze regeringsleiders is het klimaat van angst en haat stevig gegrondvest. Het democratische gesprek van vrije burgers onder elkaar wordt op die manier gehypothekeerd, zo niet onmogelijk gemaakt via vergaderverbod in publieke ruimtes voor hen die niet beschikken over een “coronapas”. Hoog tijd dus om werk te maken van een democratische samenlevingsvorm.

Bij Meer Democratie vzw hebben we voldoende expertise om hiermee van start te gaan. In de praktijk betekent democratie dat de burgers de mogelijkheid moeten hebben om viazelf ingediende/opgestelde wetsvoorstellen te bepalen hoe ze hun samenleving vorm willen geven. In een echte democratie worden de mensen niet bestuurd door een “regering”. Zij besturen zichzelf via zelfgemaakte afspraken en wetten.

Uw groene pasje biedt vrijheid noch bescherming

'Verdeel en heers. Uw vrijheid of uw QR-code'

Pak uw stem terug en steun Meer democratie vzw om een echte democratie mogelijk te maken.

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden