Sire, er is geen parlement meer | Meer Democratie

Sire, er is geen parlement meer

Date & Time: 
09-04-2021

Reeds lang weten we dat het parlement niet is verkozen door de burgers, maar door de partijbureaus, omdat de burgers geen inspraak hebben in de samenstelling van de kieslijsten. In het parlement zitten dus partijvertegenwoordigers en geen volksvertegenwoordigers! Ons leven wordt beheerst via wetten gemaakt door een handvol mensen, van wie het stemgedrag in het parlement onder directe controle staat van de partijhoofdkwartieren en niet de mensen die zij dienden te vertegenwoordigen, namelijk de burgers. Wij zijn verplicht om onder hen diegenen aan te duiden, die ons dus zogenaamd 'vertegenwoordigen', en we hebben het verbod opgelegd gekregen om, via dit systeem van dwangmandatering, direct de wetten in te voeren die we echt wensen.

Tot deze conclusie komt ook Marc Reynebeau in De Standaard van 31-3-2021:

“In de Belgische en (dus) Vlaamse politieke traditie zijn het de partijvoorzitters die dat regeerakkoord opstellen. Het parlement, nochtans het hoogste democratische orgaan, krijgt daar niets over te zeggen. Het moet het goedkeuren en daarmee is de kous af.”...”De bekommernis voor de inbreng van het parlement is in België onbestaande.” …”de coalitiepartijen bepalen wat ‘hun’ fracties mogen denken. Of ze mogen denken wat ze willen, als ze dat maar verborgen houden. Zo verliezen parlementsleden elke autonomie en houden ze letterlijk op volksvertegenwoordigers te zijn.

Het parlement zoals bedoeld werd, en dat de burgers zou moeten vertegenwoordigen, bestaat dus eenvoudigweg niet. De frapante leugen: “België is een democratie” moet nu ondertussen toch volledig ontmaskerd zijn. Hoe kunnen we nu een democratie installeren? In de praktijk betekent democratie dat de burgers de mogelijkheid moeten hebben om via zelf ingediende/opgestelde wetsvoorstellen te bepalen hoe ze hun samenleving vorm willen geven. Hoe kan je het hermetisch gesloten politieke apparaat openbreken? Dit kan via het democratisch instrument van een referendum op volksinitiatief en mogelijk eveneens door een ‘geloot’ parlement. Dat zou een ‘echte’ vertegenwoordiging van de burgers zijn. Dan verliezen de partijen aan betekenis en zo kan de particratie overwonnen worden.

Sluit u daarom aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om een democratie te installeren.