Regering wil "groot democratisch debat" over staatshervorming en wijziging van de grondwet

Hiertoe stelde de regering een lijstje op van alvast 5 grondwetsartikelen die voor herziening worden opengesteld. Het lijstje van de regering, dat richting 2024 nog verder aangevuld zal worden, is voorlopig erg kort.

Artikel 195 als 5° art. is wellicht het belangrijkste op de lijst. Dat schrijft voor hoe de Grondwet zelf aangepast moet worden. In dit verband verklaarde CD&V-voorzitter Joachim Coens vrijdag (30-04-2021): ‘Door artikel 195 voor herziening vatbaar te verklaren, geven we de sleutel in handen om de Grondwet te veranderen waar nodig’

Meer democratie vzw vindt het nodig dat Art. 33 van de Belgische grondwet wordt gewijzigd. Dit artikel verhindert het ontplooien van een echte democratie, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid van alle burgers, en waar het volk soeverein is. Dit wil zeggen dat alle macht aan de verzameling van burgers behoort en er boven hen geen enkele hogere macht  staat. Dit is in België niet het geval want in art. 33 van de Belgische grondwet staat: ‘Alle machten gaan uit van de NATIE. Zij worden uitgeoefend op de wijze door de grondwet bepaald.’ Wie is die natie dan? Dit staat verder in Art. 42 uitgelegd: “De leden van beide kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen”. Met andere woorden, de macht wordt niet uitgeoefend door de gelijkwaardige burgers, maar door de leden van de kamer waarvan we ondertussen weten dat het partijsoldaten zijn.

Daarom moet artikel 33 van de Belgische Grondwet: ‘Alle machten gaan uit van de NATIE’  (via art 195?) worden gewijzigd in: ‘Alle machten gaan uit van het Belgische VOLK (BURGERS). Zij oefent haar soevereiniteit uit via haar vertegenwoordigers en d.m.v.  het Bindend Referendum op Volksinitiatief.'

Minister Verlinden benadrukte dat de voorlopige lijst van grondwetsartikelen die de regering nu al heeft aangestreept, slechts voorlopig is en na een“groot democratisch debat” kan worden aangevuld. Dat debat wil de regering aanzwengelen via een “dialoogplatform”. In eerste instantie zal er een online platform komen waarbij de input van burgers zal worden gevraagd.

In Zwitserland, toch het meest democratische land op het Europese continent,  moet een grondwetswijziging verplicht via een referendum gerealiseerd worden.

Meer Democratie vzw ijvert er voor om, via deze grondwetswijziging, bindende referenda op volksinitiatief mogelijk te maken. Sluit u bij ons aan en steun ons om dit te realiseren.

Denny Baert schrijft in VRT news van 30-04-2021:

“De federale regering heeft alvast al vijf grondwetsartikelen voor herziening aangestreept. De verschillende politieke partijen zijn het er al langer over eens dat de manier waarop België vandaag georganiseerd is, niet goed werkt. We gaan dat vooral doen op een democratische en deliberatieve methode”, zo kondigde premier Alexander De Croo (Open VLD) aan. En ten slotte heeft de regering ook artikel 195 opgenomen. Dat laatste is opvallend, want artikel 195 is de sleutel waarmee andere bepaalde artikelen uit de grondwet kunnen worden opengesteld, en echt álles kan worden herzien. Minister Verlinden benadrukte dat de voorlopige lijst van grondwetsartikelen die de regering nu al heeft aangestreept voorlopig is en na een“groot democratisch debat” aangevuld kan worden. Op het voorziene einde van de rit, tegen 2024, moet er dan een definitieve lijst liggen van te wijzigen grondwetsartikelen.”

Matthias Verbergt schrijft in De Standaard van 03-05-2021:

“De Kamer, de Senaat, het Vlaams Parlement, de bevolking, experts, de federale regering en zelfs artificiële intelligentie: kan uit zo’n groot groepswerk een zevende staatshervorming ontstaan?...Vrijdag zette de federale regering dan weer formeel het licht op groen voor het al eerder aangekondigde ‘dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme’. Via de overheidswebsite MijnOpinie zullen het maatschappelijke middenveld, de academische wereld, de lokale overheden en vooral de burgers gevraagd worden naar ‘de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren’”.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden