Regering-De Croo brengt sanitaire noodwet in stelling

Nog eens een bewijs dat de regering, die de uitvoerende macht is, de wetgevende macht dat het parlement is, probeert te negeren:

Matthias Verbergt in De Standaard op 2-2-2021:

Exportverboden opleggen, bedrijven en werknemers opvorderen en zelf geneesmiddelen maken: een nieuw wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) geeft de staat verreikende macht in de strijd tegen pandemieën. ‘De totale machtspositie van de overheid is ronduit verontrustend’, zegt N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter. ‘De regering kiest resoluut voor dirigisme. Dit is een donkerrood werkstuk. Bovendien omzeilen de maatregelen alle parlementaire controle.’ De regering wil de wet ten laatste eind maart in het parlement goedgekeurd zien.

Maar op 10-02-2020 schrijft Matthias Verbergt in De Standaard:

Regering betrekt parlement bij opmaak pandemiewet

In een brief belooft de regering het voorontwerp van pandemiewet eerst naar de Kamer te sturen voor input. Daarmee komt ze deels tegemoet aan de kritiek over het gebrek aan democratische controle. Qua timing mikt de regering op het einde van deze maand. Hiermee wenst De Croo tegemoet te komen aan de bovenstaande kritiek en wenst de regering haar bereidheid te bevestigen om een zo groot mogelijke openheid ten aanzien van de Kamer aan de dag te leggen’, luidt het...‘Dit is een vrij ongeziene stap en een duidelijke wens om het parlement nauw te betrekken bij het verder vormgeven van de wet’, zegt de woordvoerder van de premier…. en Kamerlid Kristof Calvo verduidelijkt: ‘het kan een experiment zijn om het wetgevend proces te hervormen door het parlement vroeger te betrekken.’

Hier wordt expliciet toegegeven dat tot nog toe de regering de wetten maakt en niet het parlement, wiens taak het zou moeten zijn om de wetten vorm te geven. Er is in België dus geen sprake van democratie, zelfs niet van een representatieve.

Maar van deze intenties om “het parlement nauw te betrekken” zal niet veel in huis komen.

Want Wim Van de Velden schrijft in De Tijd op 10-02-2021:

Zwijgakkoord legt Vlaams Parlement aan banden

Parlementsleden van de meerderheid mogen in het Vlaams Parlement geen voorstellen van decreet of resolutie indienen zonder voorafgaand akkoord in die meerderheid.

Orry Van de Wauwer,Vlaams Parlementslid (CD&V), vindt het ‘frustrerend’ dat het parlement beknot wordt. ‘Waarom het eerst op een akkoordje gooien achter de schermen en het parlementaire debat niet in alle transparantie voeren in commissie’, vraagt hij zich af.

In een echte democratie hebben de burgers de mogelijkheid om via zelf ingediende/opgestelde wetsvoorstellen te bepalen hoe ze hun samenleving vorm willen geven. Hoe kan je het hermetisch gesloten politieke apparaat openbreken? Via het democratisch instrument van een petitie en/of een referendum op volksinitiatief en mogelijks door een ‘geloot’ parlement dat dan een ‘echte’ vertegenwoordiging van het volk kan zijn. Dan verliezen de partijen aan betekenis en kan de particratie overwonnen worden. Een utopie? Toch niet. Zo gebeurt het trouwens nu al in Zwitserland.

Nina Dillen in Business AM op 17-01-2021:

Nieuwe lockdown of niet? In Zwitserland beslist een referendum

Zwitserland zal in juni een referendum houden omtrent de vraag of de regering nog wel de macht krijgt om nationale lockdowns af te kondigen. De volksraadpleging is legitiem. Ze kan plaatsvinden omdat er woensdag een petitie met 86.000 handtekeningen werd ingediend.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden