Persbericht: Inzet Meer Democratie VZW wordt beloond: burgers kunnen een wetsvoorstel aan de Kamer voorleggen

Meer Democratie VZW is verheugd dat het voorstel over de uitbreiding van de petitiewet, door het parlement begin mei aangenomen, woensdag laatstleden 18 november operationeel werd: voortaan kunnen ook burgers een wetsvoorstel aan de Kamer voorleggen, het zogenaamde burgerinitiatief.

Weliswaar is van deze ingrijpende stap richting effectieve burgerparticipatie de handtekeningendrempel te hoog om voldoende werkbaar te zijn (25.000, waarvan 14.500 Vlaamse, 8.500 Waalse en 2.500 Brusselse) – Guido De Bruyker, lid van de kernraad Meer Democratie, kaartte dit vooraf al bij de initiatiefnemers aan. Het gesprek tussen de politiek en de burger acht Meer Democratie VZW cruciaal. Een hoge handtekeningendrempel verhindert echter dat gesprek en betekent daarom een verkeerd signaal naar de burger. Vanzelfsprekend moet een zeker aantal handtekeningen een draagvlak aantonen, maar te hoog werkt ontradend.

Nogmaals echter: hiermee is een belangrijke stap gezet. Een eerste initiatief kan alvast een voorstel zijn van een alternatief aantal handtekeningen.

Sinds 1995 ijvert Meer Democratie VZW met verschillende modelreglementen en wetsvoorstellen, begeleid met campagnes, voor directe democratie. Deze demarche bevestigt dat aangehouden inspanning vroeg of laat vruchten afwerpt. www.meerdemocratie.be  info@meerdemocratie.be

Kernraad Meer Democratie:

Guido De Bruyker, Marc Vanvelk, Ken Christiaens, Eric Van de Putte, Bert Penninckx

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden