Open Vld Tessenderlo dringt aan op volksreferendum over fusie met Ham | Meer Democratie

Open Vld Tessenderlo dringt aan op volksreferendum over fusie met Ham

Date & Time: 
24-09-2021

Het Belang van Limburg van 22-09-2021:

“Op 4 oktober ligt de fusie van Tessenderlo met Ham ter goedkeuring bij de Looise en de Hamse gemeenteraden. Indien de voltallige meerderheid haar goedkeuring geeft in beide gemeenten, wat normaal gezien ook zal gebeuren, is de fusie met Ham voor Tessenderlo een feit. Open Vld Tessenderlo dringt aan op het betrekken van de burgers via het organiseren van een referendum op lokaal en bestuurlijk niveau”.. “De Looise oppositiepartij stelt concreet voor om enerzijds een volksbevraging te organiseren om te peilen naar het draagvlak voor een fusie en anderzijds een bevraging aan het gemeentelijk personeel om na te gaan of zij bereid zijn de samenwerking aan te gaan met een geheel nieuw bestuur.”

Het is prijzenswaardig dat er wordt aangedrongen op een participatie / medezeggenschap van de bevolking. Maar we merken dat de begrippen referendum en volksbevraging verkeerdelijk door elkaar worden gebruikt. Is het zo dat de inwoners van Ham en Tessenderlo deze fusie willen? Dat zij zelf een referendum hierover wensen? Hier gaat het weer om een “volksraadpleging” ook wel “plebisciet genoemd en niet over een referendum. Plebiscieten zijn nep-referenda die door politici van bovenaf zijn uitgeschreven om hun eigen doelstellingen te dienen. Terwijl plebiscieten tools zijn voor politici om burgers te manipuleren, is de werking van een echt referendum juist omgekeerd, het geeft uitdrukking aan de wensen van de bevolking.