Nieuwe verkiezingen: uitweg uit de impasse, maar ook broodnodig

“Het zou een democratie nochtans tot lof strekken als de bevolking zich in het licht van de actuele onwaarschijnlijke uitdagingen zou mogen uitspreken over de voorwaarden en prioriteiten waarmee we die willen aangaan.” schrijft Simon J. Bellens in OPINIE – vrt NWS. “In een weerbare democratie die blaakt van zelfvertrouwen zouden politici en partijen hun respectievelijke relanceprogramma’s aan de bevolking willen voorleggen.”

Want:”Laten we niet doen alsof de huidige politieke klasse voor de aanpak van die relance een democratisch mandaat heeft.”

Maar een argument tegen nieuwe verkiezingen is de grondwet: “Die voorziet slechts in nieuwe verkiezingen na een periode van vijf jaar en maakt het niet zo eenvoudig om daarbuiten nieuwe verkiezingen uit te schrijven.”...”Maar de geest van de grondwet wil de bestuurbaarheid van het land beschermen, het wordt wel heel cynisch om dat aan te wenden voor een eeuwig onbestuurbare impasse.”

Simon J. Bellens – vrtNWS  14-7-2020

Er is weinig democratische legitimiteit voor de cruciale beslissingen die men blijft nemen. Want het probleem zit in de grondwet. Wie neemt deze beslissingen dan? Dat is de "natie, beste burger. Welnu artikel 33 van de grondwet zegt dat alle macht uitgaat van de natie, dus niet van jou, de burger of het volk. Achter de "natie" verschuilt zich de elite, de politbureau’s. We worden sinds de stichting van België bestuurd door de natie. En dat is nog steeds zo. Macht mag enkel uitgaan van de elite. Zo staat het in de grondwet. Artikel 33 zegt dus eigenlijk dat België geen democratie mág zijn. Macht is waar de burger terecht meer en meer allergisch voor blijkt te zijn.
Om van het machtonderdrukkende apparaat af te geraken - met alles wat er bij hoort - zal artikel 33 moeten gewijzigd worden, zodat wij burgers zelf onze beslissingen kunnen nemen.
Sluit aan bij Meerdemocratie.be om te helpen dit mogelijk te maken.

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/14/nieuwe-verkiezingen-uitweg-uit-d...

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden