Nieuw decreet verhindert dat mensen opkomen voor het algemeen belang

Nieuw decreet verhindert dat mensen opkomen voor het algemeen belang. Verzet aantekenen kan enkel indien je er zelf belang bij hebt. 

De Vlaamse regering is van plan om het burgers die de natuur willen beschermen via de rechtbank knap lastig te maken. Onder het mom van een procedure-optimalisatie, wordt het voor bezorgde burgers bijna onmogelijk om nog verzet aan te tekenen wanneer zijzelf niet rechtstreeks benadeeld worden. Een kwalijke trend, want in het verleden waren het vaak net die alerte burgers die opkwamen voor het algemeen belang en die Vlaanderen behoed hebben voor miskleunen en natuurvernietiging.

Op 3 maart 2021 keurde de Vlaamse regering het ‘ontwerp van decreet’ goed dat het eerder ‘decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges tot optimalisatie van de procedures’ moet vervangen. Op het eerste gezicht gaat het om een kleine juridische aanpassing, maar de gevolgen voor de rechtsbescherming van de burger, de natuur en het leefmilieu zijn catastrofaal.Zo bevat het nieuwe decreet een artikel (§6) waarin staat dat rechtbanken een vraag pas behandelen wanneer de beschuldigende partij persoonlijk wordt benadeeld door de kwestie. Een bezorgdheid om het algemeen belang volstaat dus niet meer om naar de rechtbank te kunnen stappen. (bron: www.bosplus.be)

Een directe democratie dat wou men niet voor België, omdat burgers te egoïstisch en te enggeestig zouden zijn ingesteld. Ze zijn zogezegd niet in staat te denken ifv het algemene belang, want dat vraagt intellectuele scholing, het kunnen denken voor het globale. Burgers zouden van nature alles ombuigen en verkleinen naar hun 'eigen' belang. Op dat algemene belang daarop is net een welvaart- en welzijnsstaat gesteund. Daarom gaf men dus de voorkeur aan het representatieve kiessysteem dat zulks moet verhinderen. 

Meer Democratie vindt echter dat de gemiddelde burger vandaag de dag vaak meer burgerzin aan de dag legt dan vele politica. Ze zijn het globale denken inmiddels dus wel machtig en we zitten ook niet meer met een lage scholingsgraad zoals in 1830. Maatschappijen ondergaan ook een evolutie. Leiders zouden ook geen ‘volgers’ mogen zijn van te eng samengestelde expertengroepen, zoals nu het geval is, maar echt moeten 'leiden'.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden