Niet het parlement maar de burger moet de regering vertrouwen

Het is al lang overduidelijk dat de burgers weinig vertrouwen hebben in de politici die deel uitmaken van de regering. Een mogelijkheid om de geloofwaardigheid te herstellen zou er in bestaan dat de burgers via een referendum hun vertrouwen in een regering geven. Dit stelt Rik Daems senator Open VLD, in De Tijd van 22-06-2022

“...We leven in een representatieve democratie, wordt gezegd. Jammer genoeg komt er van dat eerste woord nooit veel in huis. Er is een fundamentele mismatch tussen waarvoor men gestemd heeft en wat men krijgt….Nu verkiezen we de parlementsleden van partijen, die daarna hun regeerakkoord uitschrijven. De kiezer heeft daar na de verkiezingen geen invloed meer op. Dat leidt tot frustratie bij heel wat burgers….Hoe kunnen we dat tij keren? Niet het parlement, maar de burger moet de regering in een referendum het vertrouwen geven. Dat moet gebeuren op basis van het regeerakkoord. Als de burger zijn fiat geeft voor het regeerakkoord, creëert men legitimiteit van het vooropgestelde beleid.”

Net zoals Rik Daems weten we reeds zeer lang dat de burgers na de verkiezingen geen invloed meer hebben op het beleid. Het door een referendum laten goedkeuren van een regeerakkoord is slechts een doekje voor het bloeden, te meer omdat hier de term “referendum” verkeerd wordt gebruikt. Wie initieert dit referendum? De facto wordt dit georganiseerd door de regering want zij aast op het fiat van de bevolking. Een door de regering opgezet referendum is echter geen “referendum” in de juiste betekenis van het woord maar is een volksraadpleging! Volksraadplegingen zijn geen referenda maar plebiscieten: nep-referenda die door politici van bovenaf zijn uitgeschreven om hun eigen doelstellingen te dienen. Terwijl plebiscieten tools zijn voor politici om burgers naar hun hand te zetten, is de werking van echte referenda, op initiatief van de burgers, juist omgekeerd: dit zijn instrumenten waarmee burgers politici kunnen corrigeren of waarmee burgers zelf wetsvoorstellen kunnen indienen en via het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren.

Een ware democratie is pas mogelijk wanneer er naast het parlement ook referenda op burgerinitiatief mogelijk zijn.


Sluit u bij ons aan en steun onze acties om het referendum op volksinitiatief in België mogelijk te maken.

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden

Partner

Meer Democratie VZW is partnerorganisatie van Democracy International.

Democracy International