Na de burgers en experts is het nu aan de politiek

De grootschalige burgerbevraging “Een land voor de toekomst” is op 5 juni 2022 om middernacht afgesloten, 19.000 burgers leverden samen zo’n 75.000 antwoorden in.

Matthias Verbergt schrijft in De Standaard van 8 juni 2022.

‘Het democratische debat is op gang gebracht’, zeggen de ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) over de complexe bevraging.

Hé!... zij geven toe, wat wij altijd al hebben geweten, dat er nog nooit een democratisch debat is geweest.

Nu is het afwachten wat er van komt, want de antwoorden moeten – met artificiële intelligentie – verwerkt worden tot een bevattelijk verslag, maar de aanstelling van een privéspeler daarvoor is nog niet rond. De resultaten van de bevraging zouden moeten dienen als inspiratie voor de voorbereiding van een volgende staatshervorming. Althans dat beloofde de federale regering-De Croo in haar regeerakkoord.

Meer democratie vzw heeft ook uitgebreid deelgenomen aan de burgerbevraging “Een land voor de toekomst”. We hebben allerhande voorstellen geformuleerd om van België een echte democratie te maken. Onze ideeën vind je op: Meer Democratie - Een land voor de toekomst.pdf

We hopen dat onze voorstellen over democratie en referenda niet alleen dienen als “inspiratie” maar ook voorwerp worden van een publiek debat en hun weg vinden naar de praktijk. Hier is enige “grootmoedigheid” vanwege de politici nodig, de vraag blijft of zij deze kunnen opbrengen. Niettemin blijven wij bij Meer Democratie vzw ons hiervoor onverminderd inzetten.

Sluit u dus bij ons aan en steun onze acties om van België een democratie te maken.

Doneer eenmalig   doneer maandelijks    doneer met fiscale aftrek

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden