Minister Verlinden wil dat politie meer grip krijgt op nieuwe protestbewegingen

De federale politie zal acties van nieuwe protestbewegingen gestructureerd in kaart brengen. De bewegingen én individuen erachter zullen ook onder de loep genomen worden. Dat voornemen staat in de beleidsnota van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Specialisten vrezen een verdere uitholling van de vrijheid van vereniging en het recht op protest. Het op te richten observatorium voor sociale bewegingen zal niet alleen actiegroepen in kaart brengen, maar ook de personen daarachter.

Jeroen Robbe van LABO vzw, de organisatie die kritische burgers ondersteunt, opleiding aanbiedt en ook bestaande burgerinitiatieven ondersteunt, vindt dit een evolutie die gevaarlijk is vanuit democratisch standpunt….Dit is iets dat al langer aan de gang is, kijk maar naar de discussie over verplichte aanvragen voor acties. Acties die niet aangevraagd worden, of die toch doorgaan ondanks een weigering, worden vaak beantwoord met GAS- en andere boetes die hoog kunnen oplopen….er zal de facto minder en minder ruimte zijn voor het uitoefenen van het grondwettelijk recht en de waakhondfunctie van de burgers in het algemeen, maar toch wel in het bijzonder van die nieuwe groepen die met minder conventionele acties prangende thema’s op de maatschappelijke agenda zetten.

Steven Vanden Bussche in Apache 20-11-2020

Bij Meer Democratie vzw vinden we dat eveneens een bedenkelijke evolutie. In een echte democratie moeten de waakhondfunctie van het volk en een echt feedbacksysteem aanwezig zijn. De burgers moeten over beslissingen op wetgevend vlak het laatste woord hebben. Als de bevolking onrechtvaardigheden ervaart en deze wil rechtzetten, wat kan ze dan doen in het huidige systeem? Protesteren, betogen en staken (v.b. gele hesjes). Maar dat is de weg van de revolte. En protesteren tegen wie in feite? Tegen haar eigen regering! Dit betekent dat er iets fundamenteels schort aan het democratische systeem zelf; het systeem is dan niet democratisch genoeg want burgers protesteren tegen de “overheid”. In een echte democratie hebben de burgers de mogelijkheid om via referenda zelf hun zaken op orde te stellen en moet er niet gesmeekt, geprotesteerd of betoogd worden tegen de overheid. Protesten tonen eerder een gebrek aan democratie aan. De mankementen van het systeem. Ons politiek systeem moet verder democratiseren tot een ware democratie waarin de burgers via referenda en via andere middelen ons aangereikt door de e-democratie inspraak hebben in de besluitvorming. Dit kan na een breed maatschappelijk gesprek en via de nodige informatie-overdracht. De pro’s en contra’s. Zo is men op een vreedzame manier daadwerkelijk in staat om de samenleving vorm te geven via het onmisbare middenveld. De burger geeft dan zijn autoriteit niet weg, maar bestuurt echt mee.

Dit is het doel van Meer democratie vzw. Sluit u bij ons aan en steun ons om dit mogelijk te maken.

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden