Meer Democratie lanceert 3 pledges voor échte burgerdemocratie naar aanloop van 26 mei | Meer Democratie

Meer Democratie lanceert 3 pledges voor échte burgerdemocratie naar aanloop van 26 mei

Het is zover! Naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019 lanceert Meer Democratie drie pledges: een kandidatenbevraging gericht op drie verschillende bestuurlijke niveaus. We verzoeken tienduizenden kandidaat-volksvertegenwoordigers zich – eenmaal verkozen – te engageren voor méér democratie en burgerparticipatie. Al naargelang het bestuurlijke echelon van de pledge verzoeken wij hen zich naar beste vermogen te engageren voor een aantal democratische vernieuwingsvoorstellen. Zo weten kiezers in één oogopslag welke kandidaat werk wil maken van méér directe democratie en burgerinspraak. 

De voorgestelde beloftes

  • Op federaal niveau kunnen de kandidaten intekenen voor de wettelijke implementatie van het bindende referendum op initiatief van burgers; een gelote burgerraad (in navolging van het Ostbelgien model) en een betere petitiewetgeving. Men kan ook een eigen initiatief formuleren.
     
  • Op regionaal/Vlaams niveau engageert men zich voor de wettelijke implementatie van het (consultatieve) referendum; een meer burgervriendelijke petitiewetgeving en het burgerbudget. Ook hier kan men een eigen initiatief aanbrengen. 
     
  • De Europese pledge voeren we uit samen met onze partnerorganisatie Democracy International. Verzochte toezegging: de organisatie van nationale en Europese burgerpanels over de democratische toekomst van Europa. De uitkomsten moeten in wetgeving worden uitgewerkt met aansluitend een referendum over de eindresultaten.

Eis meer democratie: mail de kandidaat-politici 

Burgers zoals u en ik kunnen de kandidaten oproepen om deel te nemen.  Daarom hebben we voor u een standaardmail opgemaakt. U kunt deze desgewenst wijzigen en versturen met één simpele druk op de knop!

Klik hier

De tussenstand

U kunt hier *** nagaan welke kandidaten al hebben deelgenomen.

Hulp gezocht 

We zoeken vrijwilligers die samen met ons de contactgegevens van duizenden Vlaamse, federale en Belgische Europarlementariërs helpen verzamelen. Het betreft dezelfde uitdaging als toen Meer Democratie (in september vorig jaar) haar lokale pledge lanceerde naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Onze vrijwilligers hebben toen bergen werk verzet. En het loonde: we hebben toen een deel (10.000+) van de gemeenteraadskandidaten kunnen bereiken. Dit keer zijn er een heel pak minder kandidaten. Dus willen we alle kandidaten bereiken. Daarom, maakt u ook een paar uur vrij voor uw democratie? Onze burgerrechten zijn u eeuwig dankbaar. Meer info op info@meerdemocratie.be 

Teken de petitie: "Laat burgers beslissen via bindende referenda"

Klik hier