Maurits Vande Reyde: ‘Het Vlaams Parlement moet zijn democratische macht grijpen’ | Meer Democratie

Maurits Vande Reyde: ‘Het Vlaams Parlement moet zijn democratische macht grijpen’

Date & Time: 
26-04-2021

Zoals ook wij bij Meer democratie vzw en vele andere medeburgers stuit Maurits Vande Reyde op systeemfouten in ons politiek bestel (Doorbraak - 26-04-2021).

Redacteur: Pieter-Jan Volkaert schrijft in Doorbraak van 26-04-2021:

“Die systeemfouten die leiden tot de gebrekkige democratische macht van het parlement, worden in zo een situatie nog eens versterkt. ‘Al die ingrijpende beslissingen, daar heeft het parlement eigenlijk nooit iets over kunnen zeggen… De macht zit nu vooral bij de partijen, bij de regering en bij de administratie. ‘Op belangrijke zaken zoals de besteding van belastinggeld of wanneer er beslissingen worden genomen, heeft een parlementslid geen invloed.”...”Parlementsleden zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van de bevolking. Niet enkel van hun stemmers. ‘Dat gevoel van volksvertegenwoordiger moet echt versterkt worden.”…”Je ziet in Vlaanderen vaak dat het draait rond centralistisch georganiseerde organisaties. Vakbonden die het voor het zeggen hebben. Of overheidsbedrijven waar miljoenen naar gesmeten worden. Dat gevoel dat er echt gekeken wordt naar de mensen ontbreekt vaak, zegt Vande Reyde. ‘Laat ons een beleid voeren voor de mensen. En niet voor belangenorganisaties her en der.’”

Hoe voer je een beleid voor de mensen? Volgens Meer democratie vzw kan dit alleen optimaal gebeuren als het de mensen zelf zijn die op direct democratische wijze hun samenleving vormgeven, en via een bindend referendum op burgerinitiatief corrigerend kunnen inwerken op de politieke besluitvorming. Ook een ‘geloot’ parlement waarvan de leden dan werkelijk de burgers vertegenwoordigen, en niet de partijen, verhoogt het  democratisch gehalte. De partijen verliezen dan aan betekenis en de particratie kan overwonnen worden.

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om de “systeemfout” van de particratie