Kiezers verwerpen ontslag van gouverneur bij referendum in Californië | Meer Democratie

Kiezers verwerpen ontslag van gouverneur bij referendum in Californië

Date & Time: 
20-09-2021

In een ware democratie hebben de burgers steeds het laatste woord over de politieke zaken die iedereen aangaan. In België kunnen we na de verkiezingen op geen enkele wijze nog invloed uitoefenen op de politiek. Wij zijn de gevangenen van de partijen en om de vijf jaar mogen we onze cipier kiezen. Anders is het in meer democratische landen zoals Zwitserland en Californië. Hier kunnen de burgers zelf corrigerend het beleid bijsturen via referenda. In Zwitserland kan dat via het correctief referendum, in Californië kent men de “recall election”.

bron: Belga voor Knack van 15-09-2021:

“De kiezers in Californië hebben ervoor gekozen om hun Democratische gouverneur in functie te houden. Ze stemden massaal 'nee' in een referendum dat door zijn critici was uitgeschreven om Gavin Newsom uit zijn functie te zetten. Dat blijkt uit schattingen van Amerikaanse media” ...”Dat was het gevolg van een bepaling in de Californische grondwet, die zegt dat ontevreden kiezers een 'recall election' (terugroep-verkiezing) kunnen organiseren om hun gouverneur te vervangen.”

Meer Democratie VZW voert constant acties uit om referenda op volksinitiatief grondwettelijk mogelijk te maken. Deze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!