Jaaroverzicht Meer Democratie 2021

Saul Allinsky vraagt ons hoe ons leger van democraten gegroeid is.

Hoogtepunten van 2021 waren de vele gesprekken met beleidsmakers, de webinars met verschillende gasten en de causerie “Hoe werkzaam is directe democratie?” in Leuven.

 • Het project "Renew Belgium" kwam op dreef: een traject waarbij gelote burgers en een afsluitend obligatoir referendum België met zijn democratische en constitutionele uitdagingen uit het slop kan geraken.

 • Op het congres van Renew Belgium (La Marlagne, Wépion, 4 september 2021) werd David Van Reybrouck geïnterviewd over zijn democratische opvattingen.

 • 91 artikelen zijn er op onze website verschenen.

 • 14 medewerkers telt ons team nu.

 • 22.000 democraten krijgen onze berichten.

 • 5 verzekeringen

 • 4 servers draaien dag en nacht (op groene stroom).

 • Al onze voorstellen en aanbevelingen werden geactualiseerd.

Achter de schermen is er nog veel meer gebeurd:

 • Zowel op het vlak van de management- als de ICT infrastructuur werd flink geïnvesteerd. De servers moesten absoluut vernieuwd worden. In 2020 was www.petitie.be aan de beurt en dit jaar www.meerdemocratie.be. Daardoor gaan we weldra drie keer zoveel mensen via email kunnen berichten. Ook aan de vierde generatie website werd flink gewerkt.

 • Petitie.be wordt door meer en meer mensen ontdekt die voorstellen tot maatschappelijke verbetering voorstellen. De kinderziekten zijn weggewerkt.

 • De statuten zijn aangepast aan het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”

Wat zal 2022 brengen?

De investeringen zullen er toe leiden dat we drie keer meer mensen gaan kunnen berichten en dat jongere mensen mee doen met grotere aanwezigheid op de sociale media.

Verder:

 • Congres op 17 september 2022 over de fundamenten van een democratie.

 • Daarna zijn we op het Global forum on modern direct democracy in Lucerne. De jaarlijks conferentie van onze partner Democracy International.

 • Opstarten driejarig project “Teach the teacher”: Een academie voor de democratie. Doel is meer democratie ambassadeurs te hebben die in staat zijn op korte tijd cruciale stappen te nemen. Daartoe zijn kwaliteitsvollere webinars en meer bijeenkomsten nodig. We beginnen met het digitaal ter beschikking te stellen van de vele ervaringen en het opstellen van lessenpakketten.

 • Een ander traject dat we verder zetten is “Iedereen democraat”. Te beginnen met de gemeenten. Door democratische trajecten, willen we de knelpunten die de burgers ervaren, weg werken. En zo opklimmen tot het Europese niveau.

 • Intensiveren van de gesprekken met beleidsmakers ten einde wettelijke verankering te bekomen rond:

  • petitierecht als voorbereidende stap naar het referendum.

  • Uitvoeringsdecreet voor de gewestelijke volksraadpleging.

  • Wijziging van artikel 33 in de grondwet.

  • Stevigere fundamenten om een democratie mogelijk te maken:

   • Scheiding der machten.

   • Vrij spreek- en luisterrecht en verbod van propaganda en reclame.

 • Actievere aanwezigheid op manifestaties.

 • Voor petitie.be wordt de moderatie uitgebreid om nog meer dienstverlening te kunnen aanbieden. De federale petities zullen conform de overheids normen ingediend kunnen worden.

Gaan burgers nog drie eeuwen wachten op een rechtvaardige samenleving?

Het realiseren van onze ambities is niet evident voor een VZW die absoluut neutraal wilt blijven en dus geen overheidssteun of politieke steun krijgt en toch een democratisch revival en een democratische cultuur wilt inaugureren.

Het huidige maatschappelijk gebeuren ziet er dramatisch uit en het ziet er naar uit dat totalitaire tendensen nog erger gaan worden. Weinigen hadden deze uitzichtloze situatie zien aankomen. Uitzondering is Meer Democratie VZW die sinds 1995 substantiële voorstellen formuleert met als kernstuk dat de burgers zelf over hun samenleving moeten kunnen beslissen, willen we van een hoogwaardige cultuur kunnen spreken.

Onze voorstellen gaan opgepakt worden. Meer nog, onze voorstellen worden opgepakt. Nog wat verpakt in de vorm van deliberatieve democratie zoals burgerpannels. Of “Een Zwitserland aan de Noordzee”. Of hoopvolle gesprekken met burgers, medewerkers en beleidsmakers. Ook nog stilletjes gekoesterd door meer en meer mensen. Want de denkomslag is gigantisch groot.

De doorbraak is aan het komen dat veel meer burgers en ook politici beseffen dat, willen we van een menswaardige beschaving spreken, dat we die best samen maken en niet laten afhangen van de verhaaltjes van enkelen. Ook wij gaan niet dictatoriaal invullen hoe onze samenleving zodanig gevormd wordt dat we die zelf kunnen maken. Dat doen we samen met iedereen van goede wil. Wel willen we onze expertise aanbieden. En ook deze is vrij te nemen of te laten. Kwaliteit drijft boven. Vandaar dat we uitzien naar meer mensen die mee doen, met alle mogelijke middelen en we niet gaan zeggen, tegen Kerstmis 2024 is in België federaal het bindend referendum mogelijk. Plotseling zal uit onze maatschappelijke chaos een menselijkere samenleving ontstaan.

Het gevaar bestaat natuurlijk dat onze samenleving in een eeuwenlange doornroosje-slaap duikelt. Dat is mogelijk. Want velen, een overgrote meerderheid zelfs, volgen nog steeds het narratief dat we in een democratie leven. Dat geloof kan een zelf-verdovend effect hebben om de realiteit niet te onderzien. Het ontwaken daaraan kan zeer pijnlijk zijn. Ga maar eens na hoe lang het duurt voordat je een overtuiging echt doorziet en de consequenties onderkent. Zeker pijnlijk als men ook zijn medemens in een gedrogeerde toestand brengt om niet geconfronteerd te worden met eigen overtuigingen. We hebben allen onze verantwoordelijkheid om uit het moeras te geraken. Meer Democratie biedt iedereen die mogelijkheid aan om samen een traject naar ware soevereiniteit te komen. Laat het geen eeuwen aanslepen, maar kom nu in actie.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden