Inspraak Kluisbergen wil een volksraadpleging afdwingen over een mogelijke fusie

Directe democratie in Kluisbergen? De inwoners van Kluisbergen hebben een petitie klaar om een referendum af te dwingen rond de fusie met Oudenaarde en Wortegem-Petegem. Als 20 procent van de Kluisbergenaren die ondertekent en aan de formele vereisten is voldaan, moet de gemeente zo’n referendum organiseren. Er zijn dus toch gemeenten waar de burgers het laatste woord willen hebben en hiertoe het initiatief nemen. Directe democratie heeft de beste kans om te groeien wanneer op lokaal – gemeentelijk vlak de burgers hun stem terugpakken.

Geert Desmytere schrijft in HLN van 12-4-2022:

“De gemeentebesturen van Oudenaarde en Wortegem-Petegem geven reeds de garantie aan hun inwoners dat zij zich over een mogelijke fusie mogen uitspreken middels een gemeentelijke volksraadpleging. In de gemeenteraad van Kluisbergen werd dit ook gevraagd, maar voorlopig afgewezen…..

“De vrees leeft bij de Kluisbergenaren dat zij straks voor voldongen feiten zullen worden geplaatst: “Voorlopig kunnen wij als Kluisbergenaren nog zelf een beslissende stem hebben over de toekomst van onze gemeente. In de nieuwe stad groot-Oudenaarde vertegenwoordigen wij amper 10 procent van de bevolking. Als Oudenaarde dan nog uitbreidt met andere buurgemeenten zal dit nog minder zijn. Het is dus nu van belang om duidelijk onze stem te laten horen.”

Doneer nu

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden