‘Ik mis wildebeestenlucht in de EU’ | Meer Democratie

‘Ik mis wildebeestenlucht in de EU’

Date & Time: 
07-09-2021

Bart Beirlant schrijft in De Standaard van 04-09-2021:

Sophie in ’t Veld, het Nederlandse Europarlementslid voor het links-liberale D66, was afgelopen week heel scherp voor Ursula von der Leyen. “De voorzitster van de Commissie, Ursula von der Leyen, luistert te veel naar de Europese leiders, en het Europees Parlement laat te veel over zich heen lopen…”. Ze roept op tot minder braafheid en meer verzet. “‘Ik roep niet op tot het ontslag van de Europese Commissie, maar ik sluit het ook niet uit.’….’We hebben geen parlementaire democratie in Europa’, aldus In ’t Veld, omdat het parlement het ondergeschoven kind is. In afwachting van een wijziging van de verdragen die bijvoorbeeld initiatiefrecht zou geven aan het Europees Parlement, doet ze een oproep aan de Europarlementsleden om hun bestaande bevoegdheden voluit te gebruiken…”

Hier horen we voor de zoveelste keer wat we al wisten, nu van een Europarlementslid zelf:  ‘We hebben geen parlementaire democratie in Europa’. Vooreerst weten we dat het parlement bevolkt is met “partijvertegenwoordigers” en dat de parlementsleden niet de volksvertegenwoordigers zijn die zij bedrieglijk beweren te zijn.  En zelfs dit ondemocratische parlement heeft dus geen invloed op de Europese Commissie. Het dictatoriale karakter van de Commissie valt niet meer te ontkennen. Samen met Meerdemocratie.nl in Nederland, Mehr-demokratie.de in Duitsland en Democracy international (http://democracyinternational.com/) streven we naar een echte democratie die naam waardig. In een ware democratie kunnen naast het parlement de burgers zelf wetsontwerpen indienen en die door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om via een gegarandeerd vrije en gelijke stem deel te nemen aan de wetsproductie. Zowel door hierin initiatieven te kunnen nemen als door erover te stemmen. Wanneer voorafgaand aan het referendum tijd wordt voorzien om voor- en tegenargumenten in een publiek debat aan bod te laten komen, dan kunnen burgers wel overdacht hun stem uitbrengen. Dat is pas echte democratie.