Historicus David Engels: 'We beleven het einde van de parlementaire democratie' | Meer Democratie

Historicus David Engels: 'We beleven het einde van de parlementaire democratie'

Date & Time: 
06-08-2020

Interview in Doorbraak op 4-8-2020 van Mathieu Cockhuyt met David Engels (Verviers, 1979),historicus klassieke oudheid.

‘Volgens bevragingen staan heel wat jongeren dan ook open voor het laten vallen van onze huidige democratie’ stelt Hoogleraar David Engels.

Na een schildering van enige parallellen tussen het Romeinse Rijk en de Europese Unie ziet hij Machtsstrijd, extremisme en populisme opkomen.

“Overal zien we de opkomst van extremisme en populisme. De traditionele partijen stellen in België niks meer voor. Zijn we getuige van het einde van de democratie?” vraagt Mathieu Cockhuyt.

David Engels: ‘Zeker. Binnen twintig jaar bestaat onze parlementaire democratie niet meer. Het is nu zelfs al geen democratie meer. Het is een oligarchie. Op een andere partij stemmen zal ook niks veranderen. De beslissingen gebeuren achter de façade. In de achterkamertjes. Klassieke partijen zullen erop blijven achteruitgaan en de “sterke leider” zal partijprogramma’s vervangen. Iedereen denkt altijd aan Trump, Bolsonaro en Duterte als exponenten van deze evolutie, maar we zien het ook dichter bij huis. Macron is ook zo iemand. Hij kwam vanuit het niets met een eigen beweging en we hebben geen idee wie hem voortstuwde.’

Mathieu Cockhuyt in Doorbraak  4-8-2020

Het is toch overduidelijk dat de nefaste effecten van de anti-democratische particratie onmiskenbaar aan de oppervlakte komen, en hun vernietigende werking op een menswaardige samenleving steeds verder gaat. Alleen een direct-democratische samenleving waar alle burgers op basis van gelijkwaardigheid zelf, via referenda op burgerinitiatief, hun wetten kunnen bepalen kan onze samenleving weer menswaardig gezond maken. Hiermee wordt voorkomen dat een “sterke leider” à la Trump, Bolsonaro, Duterte en Macron de macht grijpt. Als dat zou gebeuren is de dictatuur compleet.

In een gezonde democratie moet de uitvoerende macht – de ministers – de door het volk gemaakte wetten uitvoeren. Dit gebeurt dus in België niet. België is geen democratie!

Bron: https://doorbraak.be/historicus-david-engels-we-beleven-het-einde-van-de...