Het recht om verantwoordelijk te zijn, ook in tijden van crisis

“Tijdens de coronacrisis is inspraak in het crisisbeleid ver te zoeken. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden voor inspraak van burgers, zeker op lokaal en stedelijk vlak. Deliberatieve democratie voorbij de vaudeville van de partijpolitiek is ook meer dan ooit nodig. Solidariteit betekent niet alleen samen de regels volgen, maar ook samen de regels maken”. Schrijft Gaston Meskens (Apache, 11 augustus 2020).

Naar zijn ervaring draagt dikwijls de helft van de mensen in de publieke ruimte het masker niet of verkeerd. En hij gaat verder: “Veel meer dan onwil of onwetendheid is dit voor mij een symptoom van een defaitisme dat in deze crisis leeft onder de mensen. Een defaitisme dat verschillende culturele wortels kan hebben – het zou zijn goed daar verder onderzoek naar te doen – maar dat voor mij vooral gevoed wordt door het feit dat de burger wel gevraagd wordt om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen, maar daarbij geen eigen stem in het beleid krijgt. Dit is een probleem dat in het huidige crisisbeleid genegeerd of ten minste schromelijk onderschat wordt.”...

“Van alle kanten wordt ons gezegd dat we hier samen zullen uitraken als we allemaal meewerken en solidair zijn. Solidariteit betekent niet alleen samen de regels volgen, maar ook samen de regels maken. “Democratie is het ontsluiten van de sociale intelligentie van de burgers”, zei de Amerikaanse filosoof John Dewey ooit. We zullen die sociale intelligentie meer dan ooit nodig hebben.”

Gaston Meskens in Apache, 11-8-2020 

Dit is het doel van Meer Democratie: de burgers maken hun eigen wetten want wie de gevolgen van een beslissing of wet moet dragen moet mee kunnen beslissen in het tot stand komen van die wet, en dat zijn wij de burgers. Dit is de essentie van een democratie, dat wij als vrije gelijke burgers samen de samenleving vorm geven. Sluit u aan bij Meer Democratie en steun ons om samen dit doel te bereiken.

Bron: https://www.apache.be/gastbijdragen/2020/08/11/het-recht-om-verantwoorde...

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden