Het failliet van de lokale particratie

We weten dat in België de particratie hoogtij viert. De partijen bepalen het beleid, de burgers hebben hier geen geen impact op, zij kunnen niet mee beslissen. Dit is in de meeste gevallen ook zo op lokaal gemeentelijk vlak waar de inwoners zich niet langer identificeren met de traditionele politieke partijen. Tegelijkertijd is het lokale niveau het meest geschikt om de particratie te overwinnen. Dit kan wanneer geëngageerde burgers lokaal afspreken om bij de volgende lokale verkiezingen met een lijst van onafhankelijken naar de kiezer te trekken. Er is maar één programmapunt nodig: een andere manier van politiek bedrijven. Niet om de macht, maar om de macht terug aan de bevolking te geven zoals het in een democratie hoort. Deze andere manier bestaat er dan in dat de burgers van de gemeente zelf hun voorstellen formuleren en er ook zelf over stemmen, in plaats van de partijsoldaten die nu in de gemeenteraad zitten.

Het failliet van de lokale particratie

….“Een van de hoofdredenen voor de desinteresse van de kiezer, vooral op lokaal niveau, is het feit dat inwoners zich niet langer identificeren met de traditionele politieke partijen, of zelfs met de traditionele ideologische breuklijnen: liberalisme, socialisme, nationalisme, ecologisme en conservatisme. Op het lokale niveau zijn de gemeenteraad en het beleid een ver-van-mijn-bed-show geworden. Daar wisselen politieke partijen om de haverklap van bedpartner en schandalen zijn nooit ver weg….” Schrijft Ignace Vandewalle in Doorbraak (29-03-2022). ...”In theorie hebben de gemeenteraadsleden van de meerderheid ook een controlerende taak, maar in de praktijk doen ze dat nooit. In de parlementen kunnen en mogen raadsleden van de meerderheid nog wetsvoorstellen of voorstellen tot decreet indienen. Ze mogen moties en resoluties indienen en deze bepleiten en verdedigen. Gemeenteraadsleden van de meerderheid mogen nul komma nul, oftewel niets, en worden herleid tot zwijgzame hersenloze stemmachines. Wie hier nog democratie in herkent, heeft vrij veel verbeelding.”   “Het is hoog tijd om op het lokale niveau de particratie uit te dagen. ... We moeten vrijdenkers, die zich níét wensen te verenigen in een politieke partij, meer kansen bieden...Aan hen die zich niet meer thuis voelen in de dwangbuis van partijstructuren: ruk je los en dien de bevolking in plaats van de partij. De mensen uit jouw stad of gemeente verdienen het.

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden