Is het in een democratie legitiem naar macht te streven?

In De Standaard van vandaag 22-08-2022 (Achter de haatspraak schuilt een businessmodel | De Standaard Mobile ) betoogt Ignaas Devisch dat achter de haatspraak en intimidatie waar politici en leiders zich heden zo vaak van bedienen, een strategie zit. Een verrottingsstrategie via slachtoffer- en zondebokdiscours.

Met die vaststelling hebben we geen probleem. Wel wensen we even stil te staan bij dat ene zinnetje uit zijn opiniestuk: ‘In een democratie is het uiteraard legitiem naar macht te streven’. De cursivering is van ons, omdat dit woord beter dan wat ook uitdrukt hoe de meeste personen, ook mensen zoals Devisch, die in officiële media vaak het woord krijgen, tegen democratie aankijken.

Een democratie waarin, volgens de etymologie van het woord, de bevolking van een land, regio, stad, gemeente zelf de beleidsbeslissingen kan nemen blijft, ook al komt Zwitserland aardig in de buurt, voor de meeste mensen nog steeds een soort fata morgana. Zo diep zit de meme in onze hoofden die democratie gelijk stelt aan representatieve democratie via verkiezingen, en kennelijk ook bij Ignaas Devisch. Toch is het representatieve stelsel, dat, o ironie, nooit als democratie bedoeld was, eerder een twijfelachtig soort democratie, omdat de meeste beslissingen er tegen de volkswil genomen worden. Het ‘vertrouwde politieke gesteggel’ (Devisch) van de partijen hoort er inderdaad net zo bij als hun permanente streven naar macht. Dat politiek fundamenteel op macht zou berusten is het eerste wat studenten in politieke en sociale wetenschappen te horen krijgen. 

Een ware democratie is echter niet gebouwd op macht, maar op het gesprek tussen burgers. Op het gezamenlijk wikken en wegen van maatschappelijke noden en het aanvaarden van de beslissing van de meerderheid van de medeburgers. Dit in het besef dat maatschappelijke opvattingen niet voor eens en altijd in steen gebeiteld staan en de meerderheid van vandaag de meerderheid van morgen kan zijn.

Ondanks de bitse strijd waarmee de oude politieke machtscultuur haar vel probeert te redden – de plaag van de haatspraak is er een doorgeslagen uitwas van – geloven wij dat de toekomst ligt in een samenleving die niet door machtsverhoudingen in stand wordt gehouden, maar door samenwerking.
En dit is nu het opzet van Meer Democratie vzw. Een democratie is een samenlevingsvorm waarin de burgers ‘de macht’ hebben. Ze zijn soeverein en geen enkele autoriteit staat boven hen. In een democratie die zijn naam waardig is, bestaat de rol van de burger erin om in samenspraak met medeburgers de maatschappij vorm te geven. Dit wordt gerealiseerd als iedereen een vrije en gelijke stem heeft in de wetgeving en regelgeving. Elke burger kan initiatieven nemen en erover stemmen.

Een ware democratie is pas mogelijk wanneer er naast het parlement ook referenda op burgerinitiatief mogelijk zijn.

Sluit u dus bij ons aan en steun onze acties om dit in België mogelijk te maken

Guido Debruyker 22.08.2022

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden