Het bizarre clubje van de coronarebellen | Meer Democratie

Het bizarre clubje van de coronarebellen

Date & Time: 
06-08-2020

“Wat de demonstranten tegen coronamaatregelen bindt? Een diep gevoel van politiek wantrouwen. Dat sentiment mogen we niet negeren want het groeit met elke crisis.  schrijft Caroline de Gruyter in De Standaard.

Wat opvalt is “...dat de demonstranten elk vertrouwen in de politiek hebben verloren. Wat ze willen uitdrukken, is een diep sentiment dat het volk – zij, gewone mensen – onder de duim wordt gehouden door ‘die daarboven’. Door de elite, door experts, het grootkapitaal, politici.”

Caroline de Gruyter in De standaard  6-8-2020 

Vanwaar stamt dat sentiment? Waar vinden die eisen hun oorsprong? Dit komt doordat er helemaal geen mogelijkheid is dat de burger zelf beslist. Dat er geen referenda mogelijk zijn. Alleen het bindend referendum op initiatief van de burger maakt dat er perspectief is tot een menswaardige samenleving. En dan verdwijnt het gevoel dat het volk – zij, gewone mensen – onder de duim wordt gehouden door ‘die daarboven’. Door de elite, door experts, het grootkapitaal, politici.”

Protesten zijn niet meer nodig omdat de burgers zelf beslissen en er geen “elite” boven hen staat. Immers wie de gevolgen van een beslissing of wet moet dragen moet mee kunnen beslissen in het tot stand komen van de wet, en dat zijn wij de burgers. Dit is de basis van een democratie dat wij samen als vrije gelijke burgers de samenleving vorm geven. De uitvoerende macht – de ministers – moeten de door het volk gemaakte wetten uitvoeren. 

Neem uw stem terug en sluit u aan bij Meerdemocratie.be. Steun ons om de democratie in ons land te realiseren.