Grondwetsspecialisten eisen Belgische coronawet

“Een grote groep professoren uit felle kritiek op de regering én op de Raad van State, die de wettelijke basis voor de coronamaatregelen goedkeurde” schrijft Matthias Verbergt in De Standaard 02-11-2020.

‘De grondwet wil dat het parlement zelf beslist over ingrijpende beperkingen op grondrechten. De wetgeving waarop de regering zich beroept, was helemaal niet bedoeld voor de langdurige en drastische inperkingen die we nu kennen. Toch blijft de regering koppig verdergaan met het ministerieel besluit.’...

Een politierechter in Charleroi en het Brusselse hof van beroep stelden de wettelijke basis van de maatregelen al in vraag. Maar de Raad van State, de waakhond van de uitvoerende macht, gaf in een arrest bij hoogdringendheid vrijdagavond laat de regering gelijk (DS 31 oktober Raad van State keurt basis coronamaatregelen goed ). Volgens de Raad passen de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, en de straffen op overtredingen ervan, binnen de wet van 2007.

‘Het is verontrustend dat de Raad van State nu de indruk geeft dat de regering gelijk heeft’, schrijven de constitutionalisten. De beleidslijn van de Raad is duidelijk, klinkt het: ‘We leggen de regering geen strobreed in de weg. Zelfs als dat ten koste gaat van de grondwet en de democratische rechtsstaat.’

Matthias verbergt in De Standaard 02-11-2020

Grondwetsspecialisten zijn het erover eens: die werkwijze is in strijd met de grondwet. De grondwet wil dat het parlement zelf beslist over ingrijpende beperkingen op grondrechten. De wetgeving waarop de regering zich beroept, was helemaal niet bedoeld voor de langdurige en drastische inperkingen die we nu kennen. Sowieso mag de wetgever zo’n verantwoordelijkheid niet geven aan een enkele minister.

Wie mag in een democratie beslissen? In een democratie die naam waardig moeten degenen die de gevolgen van een beslissing moeten dragen kunnen meebeslissen. Dat zijn de burgers zelf, die vertegenwoordigd kunnen worden door de leden van het parlement, en niet de minister(s).

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden