Flashberichten Juli 2022

 

Het primaat van de kiezer: Het stemhokje is geen toilet

Vele academici, politici en journalisten hebben blijkbaar geen helder beeld van wat democratie eigenlijk is. De steeds groeiende kloof tussen de politiek en de burger ziet iedereen. Enigszins chaotisch wordt gezocht naar wegen om deze kloof te dichten. Lees meer...

 

Niet het parlement maar de burger moet de regering vertrouwen 

Het is al lang overduidelijk dat de burgers weinig vertrouwen hebben in de politici die deel uitmaken van de regering. Een mogelijkheid om de geloofwaardigheid te herstellen zou er in bestaan dat de burgers via een referendum hun vertrouwen in een regering geven. Dit stelt Rik Daems senator Open VLD, in De Tijd van 22-06-2022 : Lees meer...

 

Op de bres voor het parlement

In Apache van 30-06-2022 bespreekt Frederik Polfliet het boek van Dieter Lesage: 'Het parlement en de velen, Pleidooi voor radicale democratie' (verschenen bij EPO) Volgens filosoof Dieter Lesage (56) staat de parlementaire democratie als model van politieke organisatie vandaag enorm onder druk. Parlementaire democratie zou niet echt democratisch zijn…. Lees meer...

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden