Een nieuwe groene partij: graag, maar hoe? | Meer Democratie

Een nieuwe groene partij: graag, maar hoe?

Date & Time: 
08-09-2021

Vincent Sels, Softwareontwikkelaar en betrokken bij Het Burgerparlement schrijft in De Standaard van 02-09-2021:

 “Gelukkig bestaat er behalve de partijpolitiek, een andere democratische manier om tot ... maatregelen te komen: via gelote burgerparlementen of futures assemblies. Onlangs verdedigde de Franse politicologe Hélène Landemore die deliberatieve vorm van democratie nog in deze krant (DS 7 augustus). Zie ook ‘Verkiezingen democratisch? Dat hebben we onszelf wijsgemaakt’.   In België pleit de organisatie Het Burgerparlement daarvoor. Talloze experimenten, het meest uitgebreide het Convention Citoyen pour le Climat in Frankrijk, tonen aan dat geïnformeerde burgers wel in staat zijn om tot coherente pakketten van maatregelen te komen en wel langetermijnbeslissingen kunnen nemen voor het algemeen belang. Via (online) participatieve tools kan de volledige bevolking inspraak krijgen en kan ze het laatste woord krijgen over welk pakket aan maatregelen uitgevoerd moet worden, of in welke volgorde….”

Dit standpunt delen wij bij Meer Democratie vzw. In een ware democratie kunnen naast het parlement, waarin al of niet “uitgelote” parlementsleden zetelen, de burgers zelf wetsontwerpen indienen en die door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Een ‘geloot’ parlement kan een ‘echte’ vertegenwoordiging van het volk betekenen. Dan verliezen de partijen aan betekenis en kan de particratie overwonnen worden. Iedere burger heeft zo de mogelijkheid om via een gegarandeerd vrije en gelijke stem deel te nemen aan de wetsproductie. Zowel door hierin initiatieven te kunnen nemen als door erover te stemmen. En als beslissingen van het parlement niet gedragen worden, kan het volk een correctief referendum eisen. Dat ontraadt het parlement om te zeer in te gaan tegen de wil van het volk

Bij Meer Democratie vzw werken we eraan om dit te realiseren. Sluit u bij ons aan en steun ons om dit mogelijk te maken.