Een Belgische demos voor de 21ste eeuw

Philippe Van Parijs, verkent alternatieven voor de gesprekken voor de vorming van een federale regering die voorlopig muurvast zitten. In plaats van aan de zijlijn over de politici te blijven klagen, lijkt het hem nuttiger om pistes voor structurele hervormingen aan te reiken die politici in staat zullen stellen hun job beter te doen, in het belang van ons allen.

Een gedachte-oefening over het België van de toekomst Dit proces mag niet van bij aanvang gemonopoliseerd worden door de politieke partijen”, stelt hij van in het begin.

Zijn 3de alternatief luidt:

Zoals andere landen heeft ook ons land dringend nood aan een ernstige, inhoudelijk goed gevoede discussie over beleid op de lange termijn. Die discussie... mag niet meteen gegijzeld worden door de tactische bekommernissen van de politieke partijen. Laat ons de Senaat in zijn huidige vorm afschaffen en vervangen door een opeenvolging van tijdelijke senatoriale burgervergaderingen die van de Kamer een mandaat krijgen om op 12 of 18 maanden tijd met de hulp van experten en stakeholders voorstellen uit te werken voor een bepaald beleidsdomein. Indien de Kamer deze voorstellen verwerpt kan een referendum uitgelokt worden.”

Dit lijkt ons een eerste stap in de richting van directe democratie.

En verder: “...En om op iets vruchtbaars te kunnen uitmonden, zal het proces van bij het begin de grenzen tussen onze vier deelstatelijke democratieën moeten doorkruisen. Wie kan daar een goed model voor bedenken?

Philippe Van Parijs in Doorbraak - Vrije Tribune 16-07-2020

Bij Meerdemocratie.be hebben we de expertise in huis om daar een goed model voor te bedenken. Sluit aan bij Meerdemocratie.be en steun ons in het verwezenlijken van een democratie waar de burger het laatste woord heeft!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden