Directe democratie in Zwitserland: Zwitsers spreken zich zondag uit over totaalverbod op dierproeven | Meer Democratie

Directe democratie in Zwitserland: Zwitsers spreken zich zondag uit over totaalverbod op dierproeven

Date & Time: 
11-02-2022

Zwitserland gaat zondag naar de stembus om het eerste land te worden dat medische tests op dieren volledig verbiedt. Dierenrechtenactivisten hadden voldoende steun verzameld om een referendum te houden in het land, dat sterk afhankelijk is van de farmaceutische sector.

(Bron: Reuters Het Laatste Nieuws van 10-2-2022)

Het gebruik van dierproeven doet een appèl op onze moraliteit, ons geweten. Hier stellen veel mensen zich de vraag of het daarmee gepaard gaande dierenleed in de juiste proportie staat tot het beoogde doel, de maatschappelijke meerwaarde. In principe gaat deze problematiek alle mensen aan, waar iedere mondige burger moet over kunnen mee beslissen. Het is hierbij van belang dat de burgers vrije toegang hebben tot alle informatie zowel over de impact op de dieren als over de voor- en nadelen van het al of niet invoeren van een verbod. Dit moet aan bod komen in een uitgebreid publiek debat waar iedereen vrij spreekrecht heeft.

Vanuit hun moraliteit en rechtvaardigheidsgevoel, hun psychische en economische draagkracht kunnen de burgers dan zelf bepalen welke beslissing adequaat en proportioneel is. In een democratie immers moeten degenen die de gevolgen van een beslissing moeten dragen kunnen mee beslissen. Deze beslissingsmogelijkheid hebben dus de Zwitsers.

Ook Meer Democratie vzw streeft ernaar dat de burgers in België via referenda kunnen mee beslissen.

Sluit u bij ons aan en steun ons om dit te realiseren.