Democratie, of de kunst van het falen

“Anders dan dictaturen vegen democratieën maatschappelijke problemen niet onder de mat, meent Chams Eddine Zaougui.” (De Standaard – 11-01-2021) Bij het zien van de beelden van bestorming van het Capitool “...moeten Autocratische regimes van Peking tot Riyad zich verkneukeld hebben. Ze dachten vast: zie ze weer knoeien, die liberale democratieën met hun ‘superieure’ politieke systeem….De voorbije jaren hebben zowat alle westerse democratieën geregeld geflaterd. Politieke chaos, protesten en onlusten zijn ons niet vreemd. Maar wat voor autocraten een reden tot spot is, zegt volgens mij iets over de onderliggende kracht van de democratie….Democratieën zijn notoir slecht in het toedekken van problemen….als er iets is waar een groep mensen zich aan stoort, duurt het niet lang tot dat aan de oppervlakte komt...Dat wil niet zeggen dat politici in een democratie problemen altijd adequaat en resoluut aanpakken. Soms slepen problemen zich eindeloos voort of zetten voorgestelde oplossingen weinig zoden aan de dijk.”

Eddine Zaougui in De Standaard 11-01-2021

De kracht van de democratie is inderdaad dat de volkswil aan de oppervlakte kan komen, en in wetgeving en regelgeving kan worden gerealiseerd. Maar wanneer daartoe in een democratie dit aanleiding geeft tot politieke chaos, protesten en onlusten betekent dit dat er iets fundamenteels schort aan het democratische systeem zelf; het systeem is dan gewoon niet democratisch genoeg want burgers protesteren tegen hun eigen regering! Een soort zelfbalancerend mechanisme schiet in werking. Zo kan je het stellen. Dit is toch een teken dat de eigen regering wordt ervaren als een “vreemde macht”. In een echte democratie hebben de burgers de mogelijkheid om via referenda zelf hun zaken op orde te stellen en moet er normaal gesproken niet gesmeekt, geprotesteerd of betoogd worden tegen een zogenaamde overheid. Protesten tonen net een gebrek aan democratie aan. Ons politiek systeem moet verder democratiseren tot een ware democratie waar de burgers, via referenda en andere mogelijk nieuwere directe feedbacksystemen, daadwerkelijk in staat zijn om hun samenleving zelf vorm te geven. Dit is ook het doel van Meer democratie vzw. Sluit u bij ons aan en steun ons om dit mogelijk te maken.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden