De échte bedreiging van onze democratie | Meer Democratie

De échte bedreiging van onze democratie

Date & Time: 
08-12-2021

Voor de zoveelste keer een betoog dat onze democratie is bedreigd, zo niet onbestaande. De “particraten” bedisselen alles gewoon onder mekaar en niemand hoeft zich rekenschap te geven voor het genomen beleid. Dit is in een ware democratie anders. In een democratie die naam waardig moeten degenen die de gevolgen van een beleid moeten dragen kunnen meebeslissen. Dat zijn de burgers zelf, die vertegenwoordigd kunnen worden door de leden van het parlement, en niet de ministers. De regering is de uitvoerende macht, het parlement – dat het volk dient te vertegenwoordigen – de wetgevende macht. Daarnaast moet de mogelijkheid bestaan dat de burgers op eigen initiatief via een referendum correctief correctief kunnen ingrijpen in het genomen beleid, wanneer zij dit onrechtvaardig of inadequaat ervaren. Dan zijn de tot stand gekomen beslissing steeds transparant want alle burgers kennen ze en hebben er over kunnen stemmen.

Pak uw stem terug en steun Meer democratie vzw om een echte democratie mogelijk te maken.

De échte bedreiging van onze democratie

“Niet de (eventuele) vaccinatieplicht, niet de covidsafepas, niet het mondmasker bedreigen onze democratie maar de particratie, stelt MO*columnist Walter Zinzen. ‘Het lijkt wel alsof partijvoorzitters menen dat ze niet hun partij maar het land moeten besturen. Wanneer beseffen onze volksvertegenwoordigers dat wij, simpele duiven, hen verkozen hebben? Schrijft Walter Zinzen in MO van 28-11-2021.

“….hoe lang blijven de parlementariërs nog dulden dat die voorzitters hun privilege afpakken om de ministers te controleren?...

“Ministers worden niet verkozen, partijvoorzitters nog minder, behalve dan door hun eigen partijgenoten. Zij moeten hun parlementsleden geen bevelen geven, maar integendeel luisteren naar degenen die volgens de grondwet het soevereine volk vertegenwoordigen. Over soevereine voorzitters zegt onze grondwet niets. Over politieke partijen trouwens ook niet.”