De democratie tussen haakjes zetten om België te redden | Meer Democratie

De democratie tussen haakjes zetten om België te redden

Date & Time: 
26-01-2021

“Bij voorstellen om de Belgische democratie te stroomlijnen is het vaak onduidelijk wat ze precies willen redden, België of de democratie. Vaak zijn de voorstellen gemaakt op maat van een gewenste uitkomst. Een gevaarlijk spel.” Schrijft Pieter Bauwens in Doorbraak 16-01-2021.

Volgens Christophe Convent, de secretaris-generaal van DPG Media, die bij Itinera een essay schreef met aanbevelingen voor een beter politiek systeem in België, heeft België nood aan deugdelijke spelregels. De oude zijn voorbijgestreefd. De belangrijkste kwaal is volgens Convent de particratie. Partijaanhorigheid vergiftigt de politiek. Politici denken meer aan het belang van de partij dan aan het algemeen belang”.

Pieter Bauwens in Doorbraak 16-01-2021.

Nu wordt het parlement niet verkozen door de burgers, maar door de partijbureaus. De burgers hebben geen inspraak in de samenstelling van de lijsten en kunnen ze niet stemmen op kandidaten uit andere kiesdistricten. In het parlement zitten dus partijvertegenwoordigers en geen volksvertegenwoordigers!

Hoe kan deze particratie nu overwonnen worden? Bijvoorbeeld via het democratisch instrument van een petitie en/of een bindend referendum op volksinitiatief en mogelijks door een ‘geloot’ parlement dat een ‘echte’ vertegenwoordiging van het volk kan betekenen. Dan verliezen de partijen aan betekenis en smelten als sneeuw voor de zon. De keuze is: particratie of een echte democratie!

Sluit u aan bij Meer democratie vzw om dit mogelijk te maken.