'De democratie is een particratie geworden' | Meer Democratie

'De democratie is een particratie geworden'

Date & Time: 
06-07-2020

Nogmaals een staaltje van partijdictatuur:

'De democratie is een particratie geworden', schrijft Walter De Smedt over het parlementaire schouwspel rond een aanpassing aan de abortuswet.

Weer een voorbeeld hoe partijen “ongrondwettelijk” regeren. 

Bouchez liet de vertegenwoordigers van zijn partij vrij om in deze ethisch erg gevoelige materie te stemmen naar eigen overtuiging. Dit vond Joachim Geens déloyaal. Alle macht in ons politiek systeem gaat uit van de natie (art 33 van de grondwet). De leden van Kamer en Senaat vertegenwoordigen de natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen. Maar de leden van kamer en senaat mogen blijkbaar niet stemmen naar eer en geweten. Zijn de leden van het parlement herleid tot de uitvoerders van de beslissingen van de politbureaus? Deze politbureaus hebben blijkbaar een dictatoriale macht, wat ongrondwettelijk is. Wat heeft Joachim Coens nu gedaan? Hij heeft, tegen de mainstream van deze maatschappij in, in volle crisisperiode, de mogelijke vorming van een regering in het gedrang gebracht door een uitstel over de stemming van een ethische kwestie af te dwingen. Coens heeft zijn norm boven die van de meerderheid gesteld en voorkomen dat die meerderheid er een andere beslissing kon over nemen. Democratisch kan je het niet noemen, ethisch is het ook niet.

Geef de macht aan het volk terug! Meerdemocratie.be streeft ernaar om de democratie te installeren en het laatste woord te geven aan de bevolking, via door de burgers geïnitieerde referenda. Steun onze beweging.

Walter De Smedt in Knack 3-7-2020

Bron: https://www.knack.be/nieuws/belgie/coens-of-bouchez-wie-is-er-deloyaal/a...