De (centrum)partij is dood, lang leve de beweging | Meer Democratie

De (centrum)partij is dood, lang leve de beweging

Date & Time: 
21-09-2020

Na SP.A wil ook Open VLD een beweging worden, CD&V droomt van een netwerk. Wat is er mis met een partij? ‘De massapartij is niet meer. En bij gebrek aan leden vreest men ideeënarmoede’. Schrijft Jan-Frederik Abbeloos (DS – maandag 14-09-2020). De partijen Open VLD, SP.A, en CD&V spreken van een “verruiming”, een omvorming van de partij tot een “Beweging”. ‘Een klassieke partij moet evolueren naar een open beweging, voor leden en niet-leden. Zo kunnen er nieuwe ideeën ingang vinden.’ pleitte Mathias De Clercq (Open VLD) in De Zondag.  ... “Het zou leiden tot een nieuwe manier van aan politiek doen, aldus Rousseau. Zowel De Clercq als Coens koppelt het aan de vaststelling dat de klassieke breuklijn tussen rechts en links overstegen moet worden….‘Mensen hebben nu andere manieren om te participeren, bijvoorbeeld via sociale media of petities. Ook de jongere partijen bouwen geen grote ledenbestanden meer uit."

Rik Van Cauwelaert verduidelijkte op Twitter: ‘Partijen beginnen pas over een nieuwe naam en verruimen tot een beweging als ze naar de kiesdrempel zakken en de carrière van hun kopstukken in het gedrang komt. Het gaat om zelfbehoud, de rest zijn praatjes,

Jan-Frederik Abbeloos in De Standaard 14-09-2020

Maar is dit gebrek aan leden geen teken aan de wand dat de partijpolitiek heeft afgedaan? Het vertrouwen in de politiekers is historisch laag. De partijen blijken nu ook te beseffen dat ze de burgers niet “horen”. Wat goed is voor het land is niet per definitie goed voor de partij. Hoe kunnen de verzuchtingen van de burgers nu wel een stem in het beleid krijgen? Wat is de nieuwe manier van aan politiek doen? Dit kan in een echte democratie waar wij burgers allemaal het laatste woord hebben. Hoe organiseer je dat? Door directe democratie met een geloot parlement en referenda op burgerinitiatief. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Betogingen tegen de regering hebben dan geen zin meer (gele hesjes, klimaatbetogingen ...) want de burgers kunnen het heft zelf in handen nemen. Partijen worden dan overbodig. Sluit u dus aan bij Meer democratie. Wij zijn een beweging voor het mogelijk maken van directe democratie. Zoals De Clercq evenals Coens vaststellen dat de klassieke breuklijn tussen rechts en links overstegen moet worden vinden wij bij Meer democratie dat de keuze tussen links en rechts niet relevant is. De keuze is: particratie of democratie!

Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200913_97679686