De burger wordt best opnieuw wat meer in het centrum van onze democratie geplaatst

De burger wordt best opnieuw wat meer in het centrum van onze democratie geplaatst, schrijft Bram Verschuere (Ugent) in Knack van 09-02-2023.

Steeds meer mensen zijn kwaad op de overheid en de politiek. Er is altijd wel iets waarom ze boos kunnen zijn.  Een simpele verklaring voor dit groeiende ongenoegen is er niet. Toch kan gesteld worden dat de diepere onvrede berust op het gebrek aan medezeggenschap van de burgers. Er worden over hun hoofden heen beslissingen genomen waarvan zij wel de consequenties moeten dragen. Wanneer zij deze dan als buiten proporties of als onrechtvaardig ervaren staan zij machteloos en hebben geen mogelijkheid om corrigerend op te treden. Wellicht zit achter veel boosheid en frustratie dan ook een roep om meer betrokken te willen zijn, om opnieuw een grotere rol te willen spelen de democratie. Onderzoek toont bovendien aan dat veel burgers meer inspraak willen. Dit kan perspectief en hoop bieden. Maar dan moeten we wel durven blijven experimenteren met democratische vernieuwing. We zien trouwens steeds meer experimenten met burgerparticipatie, dit zijn eerste stappen in de goede richting.

Maar een samenleving waar de burger niet “helemaal centraal” staat is eigenlijk geen democratie. Dit wil zeggen dat de burger in de politieke besluitvorming altijd het laatste woord moet kunnen hebben. De burger “opnieuw wat meer in het centrum plaatsen” is te zwak: De burger is het centrum van de democratie, zo niet is er geen democratie. De burgers zijn “soeverein”, er staat geen macht boven hen – zij worden niet bevoogd. Dit kan praktisch gerealiseerd worden door bindende referenda op volksinitiatief mogelijk te maken. Wanneer de burgers hun samenleving, via bindende referenda, zelf kunnen vormgeven, zal het democratische bewustzijn van de bevolking groeien en krachtiger worden. De machteloosheid verdwijnt stilaan. Onvrede neemt af want onrechtvaardigheden kunnen zij zelf via corrigerende referenda rechtzetten. Protesten en betogingen zijn niet meer nodig.

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om dit mogelijk te maken. Onze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden